Go (programovací jazyk)

programovací jazyk

Go je kompilovaný multiparadigmatický programovací jazyk vytvořený v Google Inc.[4] v roce 2007. Jeho původní autoři jsou Robert Griesemer, Rob Pike a Ken Thompson. Jedná se o staticky typovaný jazyk se syntaxí odvozenou z jazyka C. Jazyk zaručuje typovou bezpečnost, ale obsahuje určité vlastnosti typické pro dynamicky typované jazyky. Jazyk byl představen v listopadu roku 2009.

Go
Go
Go
Paradigmaimperativní, strukturovaný, objektově orientovaný
Vznik10. listopadu 2009
AutorRobert Griesemer
Rob Pike
Ken Thompson
VývojářGoogle Inc.
Poslední verze1.22.4[1] (4. červen 2024)
Hlavní implementacegc, gccgo
Ovlivněn jazykyC, occam, Modula, Newsqueak, Oberon, Pascal, Python, Limbo[2]
OSLinux, macOS, Microsoft Windows, FreeBSD, Plan 9 from Bell Labs[3]
LicenceBSD
Webgolang.org

Design jazyka

editovat

Go nepochybně patří do rodiny jazyků odvozených od C, ale přináší mnoho změn za účelem konzistence, jednoduchosti a bezpečnosti.

 • Vlastnosti typické spíše pro dynamicky typované jazyky:
  • Stručná deklarace a inicializace proměnných pomocí odvození typu (x := 0 místo int x = 0;).
  • Rychlá kompilace.
  • Balíčkovací manažer a online dokumentace.
 • Odlišné přístupy k různým problémům:
  • Souběžnost procesů přímo na úrovni jazyka.
  • Rozhraní jsou implementována implicitně.
  • Použití tzv. embedding místo dědičnosti.
  • Produkce staticky linkovaných programů bez dalších závislostí.
 • Snaha udržet specifikaci jazyka jednoduchou i za cenu vynechání vlastností běžných u jiných jazyků:[5]

Syntaxe

editovat

Syntaxe jazyka obsahuje změny oproti C pro zajištění čitelnosti kódu. Programátor nemusí specifikovat typ výrazu, což umožňuje nahradit int i = 3; respektive char* s = "řetězec"; konstrukcemi i := 3 respektive s := "řetězec". Nejsou vyžadovány středníky na konci řádků. Funkce mohou vracet libovolný počet hodnot. Návratový pár result, err je typický způsob předávání chyb volajícímu.

Datové typy

editovat

Kvůli bezpečnosti jsou oproti C přidány následující typy:

 • Slice (např. []byte) je ukazatel na pole. Uchovává ukazatel na začátek pole, velikost a kapacitu, která určuje, kdy musí být alokována nová paměť při zvětšování velikosti pole. Pro rozšiřování pole slouží zabudovaná funkce append.
 • Pro zápis řetězců slouží typ string, který je reprezentován jako []byte, ale jeho obsah je neměnný.
 • Existuje také vestavěná hashovací tabulka (např. map[string]int).
 • Kvůli podpoře souběžnosti na úrovni jazyka existuje typ channel (např. chan int).

Konvence a code style

editovat

Autoři i komunita kladou velký důraz na sjednocení stylu a designu Go programů:

 • Odsazování, zarovnávání a jiné konvence pro styl kódu jsou automaticky standardizovány pomocí nástroje go fmt, golint slouží pro dodatečné kontroly stylu.
 • Nástroje a knihovny distribuované spolu s Go pobízejí k využívání standardizovaných nástrojů pro API dokumentaci (godoc), testování (go test), kompilaci (go build), balíčkovací systém (go get), aj.
 • Syntaktická pravidla vyžadují věci, které jsou v jiných jazycích volitelné (např. absence kruhových závislostí, zákaz nevyužitých proměnných nebo importovaných knihoven nebo žádné implicitní přetypování).
 • Vynechání některých vlastností (zkratky známé z funkcionálního programování jako map funkce nebo výjimky (try/catch) nabádá k využití explicitního imperativního programovacího stylu.
 • Hlavní autoři často píší a přednáší o stylu, správném návrhu a filozofii Go.

Přidružené nástroje

editovat

Distribuce Go obsahuje např.:

 • go build – kompilace a vytváření binárních souborů, pro kompilace stačí pouze informace ve zdrojových souborech (žádný Makefile),
 • go test – unit testování a benchmark,
 • go fmt – formátování kódu,
 • go vet – statická analýza, hledání potenciálních chyb v kódu,
 • go run – zkratka pro kompilaci a spuštění,
 • godoc – dokumentace,
 • go generate – generování kódu.

Mimo tyto nástroje existují ještě další, které sice nejsou součástí oficiální distribuce, ale jsou také hojně využívány:

 • gorename – bezpečné přejmenování identifikátorů,
 • gocodenašeptávání, které lze napojit do různých textových editorů,
 • goimports – automatické přidávání/odebírání importovaných knihoven podle potřeby.

Typový systém

editovat

Go implementuje polymorfismus pomocí rozhraní. Proměnné typu rozhraní obsahují ukazatel na instanci na haldě a druhý na informaci o typu instance. Nejobecnější rozhraní interface{} neobsahuje žádné metody.

Go 2 obsahuje generické typy. Generické mohou být struktury i rozhraní, například:

type I[T any] interface {
 type *T
}

type S[T any, PT I[T]] struct {}

Typový systém Go 2 je podobný typovému systému Rustu, zejména traitům.

Hello World

editovat

Oficiální Hello World, který demonstruje, že jazyk používá pro práci s textovými řetězci kódování UTF-8.

package main

import "fmt"

func main() {
	fmt.Println("Hello, 世界")
}

Reference

editovat
 1. Release History [online]. [cit. 2024-06-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. Language Design FAQ [online]. 2010-01-16 [cit. 2010-01-18]. (Golang.org). Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-08-18. 
 3. Go Porting Efforts [online]. cat-v, 2010-01-12 [cit. 2010-01-18]. (Go Language Resources). Dostupné online. 
 4. KINCAID, Jason. Google’s Go: A New Programming Language That’s Python Meets C++ [online]. TechCrunch, 2009-11-10 [cit. 2010-01-18]. Dostupné online. 
 5. Rob Pike, The Changelog Archivováno 20. 10. 2013 na Wayback Machine. podcast (anglicky)

Externí odkazy

editovat