Půdní zrnitost

Půdní zrnitost je fyzikální vlastnost půdy určující fyzikální frakcionizaci půdy.

Půdní zrnitost

Zrnitost ovlivňuje mechanické vlastnosti půdy (např. při orbě) a texturu. Zrnitost se určuje pomocí sít, sedimentací, vyplavováním nebo jiným způsobem. Při určování zrnitosti takřka vždy dochází k rozdělení na dvě frakce: jemnozem a skelet. To se provádí u půdy suché po rozdrcení hrud na jemnou složku na sítech o průměru děr 2 mm. Jemnozem se dále upravuje chemickými nebo fyzikálními metodami, aby došlo k rozdělení jemných stmelených částí. Výsledky se vyjadřují v procentech hmotnosti jednotlivých frakcí.

Rozdělení zrnitostních frakcíEditovat

K rozdělení zrnitostních frakcí se v pedologické praxi užívá několik systémů, protože tato problematika nebyla dosud sjednocena. V ČR se používá např. rozdělení zrnitostních frakcí podle Nováka nebo rozdělení frakcí dle československé státní normy ČSN 72 1001.

Rozdělení zrnitostních frakcí dle NovákaEditovat

Půdní druhyEditovat

Ani při rozdělení půd na půdní druhy nepanuje v pedologické praxi jednotné členění. Půdní druhy se vyčleňují na základě procentuálního zastoupení jednotlivých frakcí ve vzorku. Obecným problémem členění je fakt, že s nárůstem hloubky roste i skeletovitost a některé půdy jsou dosti heterogenní ve svém profilu. V ČR se nejčastěji používá dvou klasifikačních systémů: dle Nováka a Kopeckého klasifikační stupnice.

1. lehká (písčitá) – sypká půda

 • půdou protéká rychle voda, půda rychle vyschne
 • je nutné intenzivní zavlažování
 • pěstují se v ní mírně náročné plodiny

2. středně těžká (hlinitá) půda; převažuje

 • optimální proces vsakování vody
 • vyskytuje se většinou v nížinách, tam kde byly spraše
 • hlinitá půda je nejúrodnější

3. těžká půda (jílovitá)

 • pro vodu je nepropustná; na povrchu voda stojí, dokud louže nevyschne

Rozdělení půdních druhů dle NovákaEditovat

Vychází z velikosti částic v půdě.
Dle obsahu I. kategorie < (0,01 mm) v procentech (%) dělí Novák půdní druhy na:

 • písčitý (0–10)
 • hlinitopísčitý (10–20)
 • písčitohlinitý (20–30)
 • hlinitý (30–45)
 • jílovitohlinitý (45–60)
 • jílovitý (60–75)
 • jíl (nad 75).

Podle Nováka

 • písčitá a hlinitopísčitá: podle zpracovatelnosti lehká, obsah jílu 0–10 % a 10–20 %
 • písčitohlinitá a hlinitá: podle zpracovatelnosti střední, obsah jílu 20–30 % a 30–45 %
 • jílovitohlinitá, jílovitá a jíl: podle zpracovatelnosti těžká, obsah jílu 45–60 %, 60–75 % a nad 75 %

Kopeckého klasifikační stupniceEditovat

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat