Přeložka toku

Přeložka toku je stavba určená ke svedení původního koryta vodního toku, řeky nebo potoka do jiné vedlejší oblasti nebo jiné trasy.

V Česku i ve světě se tento postup používá v případě nutnosti nebo potřeby pozměnění trasy toku. Důvody takovýchto zásahů jsou např. ochrana majetku před povodněmi, výstavba průmyslových areálů a jiné infrastruktury, povrchová těžba v okolí.

V Česku se s tímto postupem můžeme setkat především v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a Sokolovska. V těchto těžebně aktivních lokalitách si postup těžby uhlí a souvisejících surovin vyžádal přeložky mnoha toků.

Obecně se jedná o negativní zásah do životního prostředí, protože narušuje fungování ekosystémů vodních toků.

Způsob přeloženíEditovat

Přeložení vodních toků probíhá vytvořením nového koryta a svedením současného koryta do nově postaveného. Přeložky toků jsou většinou zpevněné břehy a nebo vybetonové kynety.

V České republice je asi nejznámějším případem přeložení vodního toku přeložka řeky Bíliny v úseku ChomutovKomořany, kde z důvodů složitých geologických poměrů okolí byl tok zatrubněn. Tak mohla řeka téct po Ervěnickém koridoru.

Přeložky vodních toků v ČeskuEditovat

Související článkyEditovat