Regulace toku

Regulace toku je lidský (antropogenní) zásah člověka do přirozeného prostředí vodního toku.

Regulovaný tok říčky Weschnitz (jižní Hesensko)

Důvody (cíle) regulaceEditovat

Způsoby regulaceEditovat

  • zpevnění břehů – zpevnění břehů pomocí betonových bariér nebo velkých balvanů
  • tvorba kaskád – kvůli zpomalení toku nebo zvýšení hladiny pro splavnění
  • přeložení toku – vytvoření nového koryta vodního toku (jako ochrana soukromých objektů před povodněmi apod.)


Externí odkazyEditovat