Regulace toku

stavební úpravy vodního toku, zpevňování břehů apod

Regulace toku je lidský (antropogenní) zásah člověka do přirozeného prostředí vodního toku.

Regulovaný tok říčky Weschnitz (jižní Hesensko)

Důvody (cíle) regulaceEditovat

Způsoby regulaceEditovat

  • zpevnění břehů – zpevnění břehů pomocí betonových bariér nebo velkých balvanů
  • tvorba kaskád – kvůli zpomalení toku nebo zvýšení hladiny pro splavnění
  • přeložení toku – vytvoření nového koryta vodního toku (jako ochrana soukromých objektů před povodněmi apod.)


Externí odkazyEditovat