Přechodnice je křivka proměnné křivosti umožňující plynulý přechod mezi úseky trasy s různou křivostí. Nejčastěji mezi přímým úsekem, jehož křivost je nulová, a obloukem, jehož křivost je rovna převrácené hodnotě jeho poloměru, ale i mezi oblouky různých poloměrů.

Červená přechodnice (zde klotoida) umožňuje plynulý přechod z přímky na kružnici

Přechodnice se využívá v dopravním stavitelství na pozemních komunikacích a železničních (tramvajových) tratích. Přechodnice zajišťuje plynulý přechod vozidla z přímého směru do oblouku.

Nejlépe si přechodnici můžeme představit na silnici. Když jedeme po přímé, máme volant v základní poloze. Když se blíží směrový oblouk (hovorově zatáčka) otáčíme volantem, dokud se kola vozidla nenatočí tak, aby vozidlo projelo obloukem. Při průjezdu obloukem máme volant v konstantní poloze, vyplývající z poloměru oblouku. Doba, v níž otáčíme volantem, odpovídá jízdě po přechodnici. Proto se také křivce – klotoidě, která se v ČR na silnicích používá, dříve říkalo volantová křivka, neboť se nejlépe přibližuje ideální stopě vozidla vjíždějícího do oblouku.

Ve světě se jako přechodnice používá řada křivek. V ČR se používá:

Na železničních tratí se do úseku přechodnice umisťuje vzestupnice.

Související články editovat

Externí odkazy editovat