Přímluva

Přímluva v náboženském životě může znamenat: