Oxid strontnatý

chemická sloučenina

Oxid strontnatý je oxidem stroncia, které v něm má oxidační číslo II. Je to anhydrid hydroxidu strontnatého.

Oxid strontnatý
Obecné
Systematický název Oxid strontnatý
Sumární vzorec SrO
Vzhled Bezbarvé krystaly
Identifikace
Registrační číslo CAS
SMILES O=[Sr]=O
Vlastnosti
Molární hmotnost 103,62 g/mol
Teplota tání 2 531 °C
Teplota varu >3 000 °C (rozklad)
Hustota 4,7 g/cm3
Index lomu 1,810
Rozpustnost ve vodě Reaguje na hydroxid strontnatý (Sr(OH)2)
Rozpustnost v nepolárních
rozpouštědlech
mírně rozpustný v ethanolu, nerozpustný v acetonu a diethyletheru
Struktura
Krystalová struktura krychlová
Termodynamické vlastnosti
Standardní molární entropie S° 57,2 Jmol−1K−1
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.