Osvit

fotometrická veličina

Osvit je fotometrická veličina, definovaná jako plošná hustota světelného množství, které dopadlo na danou plochu v časovém intervalu (osvětlivost v čase).

Značí se H.

Její jednotkou je lux.sekunda (lx.s).