Ordovikové

Ordovikové byli jedním z keltských kmenů žijících ve Velké Británii před vpádem Římanů. Území, které ovládali, se rozprostíralo ve Walesu. Jejich sousedy byli na jihu Silurové a na severovýchodě Deceangliové. Jejich území bylo ovládnuto Římany při vojenském tažení na přelomu let 7778.

Osídlení území současného Walesu původními kmeny v době vpádu Římanů do Británie. Vymezení hranic je přibližné.

Keltské označení ordo-wik mohlo být odvozeno od označení pro kladivo.

Ordovikové se věnovali zemědělství, chovali ovce a stavěli opevněné tvrze. Byli jedním z mála britských kmenů, které vzdorovaly vpádu Římanů. Jejich obranu organizoval především Caratacus, který unikl ze svého panství poté, co byl Římany poražen v bitvě u Medway. Caratacus byl vůdcem vojenské obrany jak Ordoviků, tak i Silurů. Po bitvě u Caer Caradoc, ve které Římané zvítězili, ukončili Ordovikové, zřejmě z důvodu velkých ztrát, odpor proti Římanům.

Okolo roku 70 se Ordovikové znovu proti Římanům vzbouřili a zničili oddíl jezdectva. Tento útok vyvolal odpovídající reakci Římanů, kteří se podle Tacita rozhodli Ordoviky vyhubit.

O Ordovicích neexistují v historických pramenech další zmínky. Nicméně není pravděpodobné, že by se, s ohledem na charakter území, které obývali, podařilo Římanům zabít všechny příslušníky kmene.


V tomto článku byl použit překlad textu z článku Ordovices na anglické Wikipedii.