Ordinariát pro věřící východního ritu

církevní struktura katolické církve na úrovni diecéze

Ordinariát pro věřící východního ritu je typ partikulární církve v katolické církvi, jehož úkolem je zajištění pastorační péře o věřící východních katolických církví, kteří v určité zemi nemají vlastní církevní hierarchickou strukturu.

„Váhy spravedlnosti“ – katolické kanonické právo

V čele ordinariátu stojí prelát s titulem ordináře, který je jmenován Svatým stolcem, do jehož jurisdikce spadají všichni katoličtí věřící východních ritů, kteří nemají vlastního biskupa. Obvykle je vymezen celým státem, může být omezen na věřící určitých ritů, a ordinářem je obvykle jmenován (arci)biskup hlavního města dané země. Výjimku tvoří Arménský ordinariát pro východní Evropu. Podle Annuario Pontificio pochází tento typ církevní správní jednotky z roku 1912, kdy byla apoštolským listem Officium supremi apostolatus regulována dhuchovní péče o rutény v Kanadě.

Seznam ordinariátů pro věřící východních církví

editovat

Dnes existuje devět ordinariátů pro věřící východních církví:

Bibliografie

editovat

Externí odkazy

editovat