On-line a off-line

(přesměrováno z On-line)

Termíny on-line a off-line (též online a offline – v českém prostředí je častější forma se spojovníkem, v angličtině bez něj) mají specifický význam ve vztahu k počítačovým technologiím a telekomunikacím. Obecně vzato, „on-line“ indikuje stav připojení (nejčastěji k internetu) a naopak „off-line“ jeho absenci. V běžné řeči „on-line“ též znamená internet resp. World Wide Web jako takový.

V běžné řečiEditovat

Tyto koncepty, nicméně, vznikly jako rozšíření z jejich významů z počítačové a telekomunikační domény do oblasti lidské interakce a konverzace, tak, že i „off-line“ může být použit na zdůraznění kontrastu proti běžnému použití slova „on-line“, například:

 • Koupil jsem to off-line (šel jsem do kamenné prodejny).
 • Setkal jsem se se svými off-line kamarády.
 • Mikrospánek je prevít – myslíš si, že jsi on-line, ale nejsi.

Standardní definiceEditovat

V oblasti počítačů a telekomunikací jsou termíny on-line a off-line definovány dokumentem Federal Standard 1037C jako stavy zařízení, vybavení nebo tzv. funkční jednotky, kdy – aby toto zařízení nebo jednotku bylo možno považovat, že je ve stavu on-line – musí být splněna jedna z těchto podmínek:

 • je pod přímou kontrolou (ovládáním) jiného zařízení nebo systému, s kterým je asociována
 • je dostupná pro bezprostřední použití na žádost systému bez lidské intervence (tj. je schopno případné příkazy vykonat samo, aniž by musel zasahovat člověk)
 • je připojeno k systému a je operativní
 • funkční a připravena k službě

V kontrastu s tím, pro zařízení, které je ve stavu off-line, neplatí žádné z těchto kritérií (např. je bez přívodu energie či je tento odpojen, anebo je v úsporném režimu či zcela vypnuto).

Zařízení, která mohou být on-line nebo off-line, nemusí být nutně spjato s internetem – může jít o jakékoli zařízení, které lze ovládat pomocí jiného zařízení bez lidské intervence – z tohoto titulu do nich mohou patřit třeba poplašná zařízení, vytápění, klimatizace…, která lze vzdáleně (de)aktivovat či jinak ovládat; stejně jako třeba profesionální studiové fotografické blesky, které lze nastavit tak, že se spustí na signál z fotoaparátu; některá záznamová média, schopná nahrávat v režimu „slave – master“; nebo třeba kamera, napojená do CCTV okruhu.

Frekventovaná spojeníEditovat

Spojení s on-lineEditovat

 • On-line časopis nebo online médium obecně – časopis (nebo jiné médium), vydávané na internetu. Téměř vždy využívá výhody tohoto prostředí, např. pro diskuze, ankety, a další, k získávání okamžité zpětné vazby.
 • On-line manažer nebo online manager obecně – Online hra hraná pomocí internetového prohlížeče, zaměřená na ekonomiku a rozvoj.
 • On-line podpora – podpora (například k e-shopu nebo ke konkrétní službě), uskutečňovaná přes internet, ICQ či jiné instant messaging zařízení
 • On-line přenos – odpovídá nahrávání, ve kterém je jedno přehrávací/záznamové zařízení nastaveno jako „master“ a jiné (nebo jiná) ve stavu „slave“ (doslova pán a otrok). „Master“ při tomto přenosu řídí jeho synchronizaci, které se „slave“ musí podrobit. Technické řešení se různí podle typu přenosu (může být paralelní i sériové, řízené nějakým hodinovým cyklem určité frekvence nebo signály pro poslání další nebo zopakování stávající dávky dat).

Spojení s off-lineEditovat

 • Off-line browsing – je forma procházení stránek, které internetový prohlížeč přijal a zobrazil ve stavu on-line a (v souladu se svým nastavením) je uložil pro procházení, ve kterém připojení k internetu není nutné.
 • Off-line pošta či off-line mail – téměř všechny poštovní programy si ukládají přijaté zprávy na úložné místo, aby je svým uživatelům mohly poskytnout, i když zrovna nejsou připojeni k internetu.
 • Off-line střihstřih (střihová skladba) filmu nebo obecně audiovizuálního dokumentu, která neprochází standardní produkční cestou
 • Off-line úložné zařízení – počítačové zařízení nebo médium, které není pod kontrolou jiného zařízení
 • Off-line programování robotického systému – nejdříve proběhne definice pozic a pohybů robota, který pak instrukce přesně následuje

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Online and offline na anglické Wikipedii.

Externí odkazyEditovat