Tento článek je o stavebním prvku. O divadelním souboru pojednává článek Divadélko Okap.

Okap je okraj střešní plochy, ze kterého za deště odpadává (odkapává) voda stékající z plochy střechy. Voda zde může být zachytávána do okapových žlabů a odváděna pomocí okapových svodů. Jiným řešením odvodu vody bývaly chrliče. V zimním období se na okapu mohou tvořit rampouchy.

Pokud není zajištěno zachycení (a odvod) dešťové vody, je pod okapem při dešti intenzívní spad vody a proto úsloví dostat se z deště pod okap znamená dostat se do ještě horší situace.

Okapy rovinných střech editovat

U jednoduchých rovinných střech je okapem zpravidla nejnižší (vodorovná) část střešní roviny.

 
Okap (1) a přesah střechy (2) nad zápražím (3)

Poloha okapu (přesah střechy) editovat

 
Přesah střechy zajišťuje, aby dešťová voda z okapu nepadala na zápraží

Oddálením okapu od stěny budovy jsou stěny chráněny před účinky deště. Vzdálenost okapové hrany od chráněné stěny se nazývá přesah střechy. Přesah střechy u štítových hran, (tj. hran ve směru stékání vody, je z estetických důvodů obvykle mnohem menší.

Oplechování okapů editovat

Oplechování okapů se provádí zejména u krytin, které jsou křehké, nebo nevytvářejí rovnou okapovou hranu. V takovém případě je krytina ukončena na okapovém plechu. Okapový plech je připevňován k pevnému a nosnému podkladu, kterým je u dřevěných krovů bednění, u plochých střech obvykle beton.

Zamezení okapu vody editovat

 
Řešení návrhu střechy, je-li na jedné straně zakázaný okap (červeně)

Návrh tvaru střechy editovat

 
Zakázaný okap – realizace návrhu

Zakázaný okap je ta část okapové hrany střešní roviny, popř. celá hrana, ze které nesmí stékat voda vzhledem k přistavění jiné vyšší budovy nebo z jiných příčin technického charakteru (štít, atika apod.).

Žlaby editovat

Jestliže je zapotřebí zamezit stékání vody z okapové hrany na terén (chodník, dvůr), je nutné dešťovou vodu ze střešní roviny odvést pomocí (střešních) žlabů. Žlaby mohou být osazeny buď na střeše nad okapní hranou (nástřešní žlaby), nebo pod ní (podokapní žlaby, nadřímsové žlaby). V hovorové češtině se název okap metonymicky přenesl na okapový žlab s odtokovou rourou, slovníky spisovné češtiny však tento přenesený význam nekodifikují, a proto je použití slova v tomto významu označováno jako chybné.

Literatura editovat

  • ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí
  • MĚŠŤAN, Radomír. Klempířské práce na stavbách. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1989. 
  • ORAVSKÝ, Hieronym. Stavební práce klempířské. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1965. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat