Apomorfie

(přesměrováno z Odvozený znak)

Apomorfie neboli odvozený znak je vlastnost organismu nebo skupiny organismů, která se nevyskytovala u jejich předků. Apomorfie je tudíž něco, co vzniklo v průběhu evoluce, je vlastní daným organismům a vyskytuje-li se u několika skupin organismů najednou, naznačuje jejich příbuznost.

Existují dva typy:

  • autapomorfie je znak, který je unikátní pro jeden jediný taxon (např. peří u ptáků)
  • synapomorfie je znak společný alespoň dvěma příbuzným taxonům.

Apomorfie jsou cenné při kladistické rekonstrukci a fylogenetice.

Související články

editovat