Odlučovač vody

Odlučovač vody je zařízení parního kotle umísťované do jeho nejvyššího místa, obvykle do parního dómu. Má za úkol mechanicky zbavit odebíranou páru kapiček vody.

Popis činnostiEditovat

Při bouřlivém varu vody v kotli strhává vznikající pára kapičky vody. Pokud by byly nasáty do přívodního potrubí k parnímu stroji, tyto kapičky by při svém odpařování snižovaly teplotu páry (měrné skupenské teplo varu vody odpovídá jejímu zahřátí o stovky stupňů) a tím snižovaly účinnost soustavy kotel - stroj. Proto se před ústí trubky odvádějící páru umisťuje mechanický odlučovač vody.

Jedná se o plechový labyrint, kterým musí pára projít. Voda je odloučena odstředivou silou a odtéká zpět do kotle. Konstrukcí odlučovačů vody existovalo nepřeberné množství, protože se jednalo o relativně levný a nenáročný způsob, jak zvýšit účinnost parních strojů.