Otevřít hlavní menu

Občanský telegram

telegram

Telegram se začal hojně využívat ve druhé polovině 19. století a upadat v 90. letech 20. století, kdy došlo k velkému rozvoji domácích PC a telefonů.

Telegram byl po dlouhou dobu nejrychlejším „nástrojem“ k předání zprávy a na velkou vzdálenost. Používal se hlavně do míst, kde nebyl zaveden telefon. Pokud byl telefon někde zaveden, čekalo se často na meziměstská spojení i hodiny, tak se využil raději telegraf, který měl vlastní vedení.

Zprávy byly adresátovi předávány v tištěné podobě, někdy šlo o text vytištěný na proužkách papíru nalepených na blanket. Telegram se doručoval se někdy ihned, někdy se donesl při roznášení pošty, často si musel adresát pro tuto zprávu dojít až na místní poštu. Pokud měl adresát telefon, tak mu pošta přečetla telegram do telefonu. S ohledem na vysoké ceny telegramů byl tento způsob komunikace využíván především pro důležité informace jako například svatba, pohřeb nebo hospitalizace, u blahopřání mohl být telegram vytištěn na ozdobný blanket.

Zajímavostí bylo použití slova „STOP“ v obsahu telegramů – do telegramu nebylo možné vložit interpunkci a tak, aby nedocházelo ke špatným výkladům vět, interpunkci nahradilo slovo „STOP“. Na konci telegramu již slovo „STOP“ nebylo nutné.