Hospitalizace

Hospitalizace je obecné označení pro delší vícedenní léčbu osob resp. pacientů v lůžkovém zdravotnickém zařízení, které nelze léčit ambulantně. Obvykle se tak děje v nějaké nemocnici z důvodů vážného zranění nebo závažného onemocnění. Jako důvod k hospitalizaci bývá někdy považováno i pouhé podezření na nějaké vnitřní poranění (hospitalizace na pozorování) či podezření na závažné onemocnění – kupříkladu při podezření na onemocnění infekční chorobou, která by mohla při přenosu na jiné lidi zapříčinit vznik nežádoucí pandemie (hospitalizace karanténní).

Jedinou výjimku zde tvoří prakticky pouze hospitalizace zdravých rodiček při spontánním fyziologickém porodu bez předchozího rizikového těhotenství v porodnicích.

Externí odkazyEditovat