Obéd

biblická postava, syn Bóaze a Rút

Obéd (hebrejsky עוֹבֵד‎, Oved), v českých překladech Bible též přepisováno jako Óbed či Obed, je jméno několika postav z Bible. Jméno se vykládá jako „Sloužící“ či „Ctitel“.[1]

syn Bóaze a Rút editovat

První zmínka v Bibli o osobě tohoto jména se týká syna Bóaze a jeho ženy Rút, jenž vzešel z jejich levirátního svazku. Obéd později zplodil Jišaje, otce krále Davida.[2] Jméno tohoto Obéda proto figuruje i v rodovém seznamu Ježíše Krista.[3][4]

statečný bohatýr krále Davida editovat

Další biblická zmínka o osobě tohoto jména se týká potomka Jarchy, egyptského otroka, který sloužil Šešanovi z kmene Juda. Protože Šešan neměl syny, jenom dcery, oženil svého otroka s jednou ze svých dcer a ta mu porodila Ataje. Později Ataj zplodil Nátana, Nátan zplodil Zábada, Zábad zplodil Eflála a Eflál zplodil Obéda.[5] Tento Obéd je jmenován v seznamu statečných bohatýrů izraelského krále Davida.[6]

chrámový vrátný editovat

Další Obéd figuruje v seznamu vrátných, kteří sloužili v jeruzalémském chrámu,[7] a musel tedy pocházet, na rozdíl od předchozích jmenovců, z kmene Levi.

Azarjášův otec editovat

Poslední zmínka v Tanachu o muži jménem Obéd se týká otce Azarjáše, velitele setnin, jenž byl spojencem velekněze Jójady při vzpouře proti Atalji, která kralovala nad judským královstvím.[8]

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. HELLER, Jan. Výkladový slovník biblických jmen. Praha: Advent-Orion/Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7172-865-9/80-7021-725-1. S. 340. 
  2. Rt 4, 17 (Kral, ČEP)
  3. Mt 1, 5 (Kral, ČEP)
  4. L 3, 32 (Kral, ČEP)
  5. 1Pa 2, 37 (Kral, ČEP)
  6. 1Pa 11, 47 (Kral, ČEP)
  7. 1Pa 26, 7 (Kral, ČEP)
  8. 2Pa 23, 1 (Kral, ČEP)

Literatura editovat