Novozámecká průrva

kanál na Robečském potoce v Zahrádkách

Novozámecká průrva je uměle vytvořený kanál, středověká technická památka sloužící jako výpust Novozámeckého rybníka na okraji obce Zahrádky v jižní části Českolipska.

Hluboká průrva výpusti Novozámeckého rybníka

Popis lokality editovat

Nachází se na katastru obce Zahrádky. Průlom byl zbudován ve 14. století z nařízení císaře a krále Karla IV. zároveň s celou rybniční soustavou Holanských rybníků. Kanál je dlouhý 175 metrů, široký 7 a hluboký 14 metrů.[1] Byl vytesán se dvojím zalomením kvůli možným povodňovým vlnám. Na počátku průrvy je dvoupatrové stavidlo, u něhož se prováděl výlov rybníka. Odtok je pojmenován Robečským potokem, který je u České Lípy přítokem Ploučnice. Cestou protíná nedalekou národní přírodní památku Peklo.

Přes průrvu po vrcholu skal byl vybudován most, po němž dnes vede silnice I/9 od České Lípy na Prahu či Doksy a Mladou Boleslav.[1][2]Původní most byl v druhé půli 20. století nahrazen novým a byly opraveny i části lokality.

V obci Zahrádky byl postaven zámek, dnes znám jako Zámek Zahrádky. Dříve jej šlechtičtí majitelé nazývali Novým Zámkem a panstvím Novozámeckým.

 
Vstupní část průrvy u odtoku z Novozámeckého rybníka

Ochrana editovat

Novozámecký rybník je zařazen mezi významná středověká vodní díla a od roku 1933 je národní přírodní rezervace. Celé území včetně Bobřího potoka je součástí chráněných území ptačích oblastí, mokřadů Ramsarské úmluvy a mezi technické památky rybničního stavitelství byla zařazena jak Novozámecká, tak obdobná Mnichovská průrva na jednom z přítoků rybníka z Bobřího potoka. Jsou také v celostátní evidenci kulturních památek.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. a b RŮŽIČKA, Jiří. Českolipsko do kapsy. [s.l.]: KMa, s.r.o, 2007. ISBN 978-80-7309-488-1. Kapitola Novozámecká průrva, s. 107. 
  2. Mapa KČT 15, Máchův kraj, 4. vydání. Praha: Trasa s.r.o, 2008. ISBN 978-80-7324-168-1. 

Externí odkazy editovat