Holanské rybníky

soustava rybníků v Česku

Holanské rybníky jsou soustavou mnoha vodních nádrží, z nichž některé vznikly ve středověku poblíž městyse Holany v okrese Česká Lípa. Jsou napájeny od západu tekoucím Bobřím potokem a několika menšími potoky. Celková rozloha rybníků je přes 200 ha. Rybníky jsou využívány k intenzivnímu chovu ryb a k rekreaci. Některé jsou na katastru Holan, jiné patří do katastrálního území Stvolínky či Zahrádky.

Pohled na Holanské rybníky z Ronova

Historie editovat

Přesné datum vzniku doloženo není, zřejmě vznikaly postupně od poloviny 16. do poloviny 17. století[1], nejstarší z 15. století je Holanský rybník. Původní Dolanský rybník byl ukončen zaoblenou hrází, ze které pokračovala voda do sousedního Mlýnského rybníka přes náhon mlýna. Další mlýn byl pod dnešní malebnou soustavou rybníčků s vodopády a hrází Mlýnského rybníka. Tuto situaci ukazuje mapa z let 1764 – 1768. Zbytky menší jihovýchodní hráze dodnes vybíhají do prostoru rybníka. Holanský rybník existoval nejpozději v letech 1437 – 1440, kdy jeho voda chránila tvrz Rybnov na skalnaté vyvýšenině nedaleko hráze. Rybník u Zahrádek je poprvé písemně zmíněn roku 1416. Pracná stavba Novozámeckého rybníka zřejmě spadá již do 14. století. Původní bažinu na jihovýchod od Zahrádek zásobuje od východu Robečský potok vodou z Máchova jezera. K tomu stavitelé přidali vodu z Bobřího potoka, kterou přivedli 170 metrů dlouhou Mnichovskou průrvou, prokopanou v pískovcové skále. Stejná skála bránila odtoku, a tak v ní bylo prokopáno i odtokové koryto rybníka, tzv. Novozámecká průrva.[2]

Popis soustavy editovat

 
Nebeský rybník

Celá soustava byla tvořena 23 rybníky a nádržemi. Některé z nich zanikly či byly spojeny zrušením původně je oddělujících hrází. V celé oblasti je mnoho druhů chráněných rostlin a živočichů, slétávají se sem velká množství vodního ptactva. Soustava leží mimo sousední území CHKO Kokořínsko. Napájeny jsou hlavně Bobřím potokem (ten končí v Novozámeckém rybníku mimo tuto rybniční soustavu), ale také menšími potoky, z nichž jen některé mají své jméno – Litický, Kolenský, Dolina. Na rybnících hospodaří Rybářství Doksy, které na některých rybnících pořádá tradiční výlovy.

Soupis dle rozlohy editovat

 • Jílovka (též Jílek) – katastr obce Zahrádky č. 790 273, roku 2010 byl jeho jižní břeh zahrnut do přírodní rezervace Jílovka, rozloha 11 ha.[7]
 • Koňský rybník je na západě soustavy na katastru obce Stvolínky, rozloha 9 ha.[8]
 • Hrázský rybník, též zvaný Mlýnský na katastru Stvolínek, měl 9 ha[9], nyní je vypuštěn
 • Další větší rybníky jsou či byly Malá Nohavice, rozloha 18,4 ha [2](katastr Holany), Nebeský, rozloha 3,1 ha [2](katastr Stvolínky), menší Kravský rybník o rozloze 2,6 ha [2](přírodní rezervace, sousedí s Jílovkou), Velká komora o rozloze 2 ha [2]a další. Vypuštěn je Miřejovský rybník (zvaný i Vojanským) na katastru Stvolínek, napájený ze severu potokem Dolina.

Chráněné oblasti editovat

Holanské rybníky sousedí se severní částí CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, přičemž největší z nich, Dolanský rybník, leží uvnitř chráněné krajinné oblasti. V listopadu 2010 byla v oblasti rybníků Jílovky a Kravského vyhlášena přírodní rezervace Jílovka. Soustava Holanských rybníků je zároveň součástí krajinné památkové zóny Zahrádecko.

Turismus editovat

 
Kamenný most mezi Hrázským a bývalým Mlýnským rybníkem

Nejlepší pohled na krajinu s rybníky je z vrcholu nedalekého kopce (552 m n. m.) se zříceninou Ronov. Poblíž rybníků (na břehu Holanského) je městys Holany s řadou památek: hrad u Hostíkovic, Milčany, zámek Vítkovec, Jiljov. Turistiky je navštěvovaný Bobří potok s Bobří soutěskou a vodopádem, nedaleký nejvyšší vrchol CHKO Kokořínska Vlhošť (613 m) i zřícenina hradu Ronov s chráněnou přírodní památkou.[10] Na několika rybnících je povoleno koupání[11] (je zde i nudistická pláž) a vodní sporty.

Po březích několika vodních ploch vede červená turistická cesta bez znatelného převýšení od Holan ke Stvolínkám a vede tudy i cyklotrasy 211 a 3086. V 3 km (od Holanského a Milčanského rybníka) vzdálených Zahrádkách je železniční zastávka na trati 087 od České Lípy do Lovosic. Další zastávka na téže trati poblíž Koňského a Nebeského rybníka je ve Stvolínkách.[12]

Holanské rybníky ve filmu editovat

Holanské rybníky a jejich nejbližší okolí byly vybrány jako exteriéry pro film Hastrman, který podle stejnojmenné knihy Miloše Urbana v roce 2018 natočil jako svůj režijní debut Ondřej Havelka.[13]

Galerie editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. RŮŽIČKA, Jiří. Českolipsko do kapsy. [s.l.]: KMa, s.r.o, 2007. ISBN 978-80-7309-488-1. Kapitola Holanské rybníky, s. 31. 
 2. a b c d e LIEBSCHER, Petr; RENDEK, Jan. Rybníky České republiky. 1. vyd. Praha 1: Nakladatelství Academia, 2014. 583 s. ISBN 978-80-200-2368-1. 
 3. ŠTEFÁČEK, Stanislav. Encyklopedie vodních ploch Čech, Moravy a Slezska. Praha: Libri, 2010. ISBN 978-80-7277-440-1. Kapitola Dolanský rybník, s. 50. 
 4. Encyklopedie vodních ploch, Velká Nohavice, s. 291
 5. NOVOTNÁ, Mgr Daniela. Kokořínsko. Praha 1: Olympia a.s., 2004. ISBN 80-7033-843-1. Kapitola Místopisná část, s. 49. 
 6. Encyklopedie vodních ploch, Holanský rybník, s. 74
 7. Encyklopedie vodních ploch, Jílovka, s. 98
 8. Encyklopedie vodních ploch, Koňský rybník, s. 113
 9. Encyklopedie vodních ploch, Mlýnský rybník, s. 152
 10. Českolipsko do kapsy, s. 32
 11. Holanské rybníky a koupání na Kokořínsku
 12. Mapa KČT 15, Máchův kraj, 4. vydání. Praha: Trasa, 2008. ISBN 978-80-7324-168-1. 
 13. Hastrman (2018) [online]. Česko-slovenská filmová databáze [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. 

Externí odkazy editovat