Nitrocementování je termochemický proces, sycení povrchu oceli uhlíkem a dusíkem současně v kyanidových solných lázních při teplotě 750 až 880 °C (po nasycení povrchu následuje ihned kalení), nebo v plynné atmosféře s přísadou čpavku při teplotách 800 až 880 °C. Čím je teplota vyšší, tím bude vyšší nasycení uhlíkem a naopak. Poté se součásti kalí do oleje, což snižuje pnutí.

Tvrdost vrstvy (700-800 HV) je nižší než u cementování, ale doba sycení povrchu je podstatně kratší.

Proces může být prováděn v různých médiích:

  • v plynech
  • v solné lázni
  • v plazmatu (plazmové nitrocementování)