Ngöndro (tib; sNgon. dro; To co je před, přípravná cvičení) je tibetský výraz pro meditační techniky používané v tibetském buddhismu. Jde o soubor speciálních technik, které se provádějí většinou na počátku praxe vadžrajány a jsou také součástí každého delšího „odosobnění“. Bez těchto praktik není možné dosáhnout mahámudry, dzogčhenu, nebo praktikovat např. šest nauk Náropy. Vadžrajánová tradice přisuzuje původ nauky ngöndra samotnému Buddhovi Šákjamunimu. V průběhu let se však objevily různé verze od jednotlivých škol, které si tyto metody upravily podle potřeb dané doby a svých stoupenců. Podstata nauk zůstala nezměněna, různé verze jsou pouze jiným přístupem, jak tyto nauky zpřístupnit lidem s různým vnitřním nastavením. Ngöndro je základem pro rozpoznání mysli skrze její podstatu jako energii i jako vědomí. Čtyři hlavní školy tibetského buddhismu – Ňingmapa, Kagjüpa, Šákjapa a Gelugpa používají své verze ngöndra, které se od sebe mírně odlišují.

Ngöndro ve škole Karma Kagjü

editovat

V linii Karma Kagjü se tyto techniky v tibetštině nazývají čhagčhen ngöndro - v překladu přípravná cesta k velké pečeti a pocházejí od 9. karmapy Wangčhuga Dordžeho (1556 - 1603). Ngöndro v sobě zahrnuje čtyři všeobecné přípravy, někdy nazývané čtyři základní myšlenky a čtyři speciální praxe.

Čtyři všeobecné přípravy

editovat

Džamgon Kongtrul Lodro Thaje, jeden z nejgeniálnějších a nejvíce vlivných mahásiddhů XIX. století v Tibetu[1]. , pronesl:

 • Kontemplace na čtyři všeobecné přípravy, které vedou mysl k dharmě jsou důležité na začátku duchovní praxe, důležité uprostřed a důležité na konci duchovní praxe[1]
 • Jestli chceme být skuteční praktikující, jestli chceme praktikovat dharmu dokonale, musíme pamatovat o čtyřech vstupních přípravách v každé situaci. Jestli chceme probudit v naší mysli moudrost a oslabit lpění na samsáře, musíme kontemplovat čtyři vstupní všeobecné přípravy.[1].

Jde o rozvinutí motivace k praxi dharmy pomocí čtyř základních skutečností o našem životě:

 • 1) Cenné lidské narození
Vzácnosti a drahocennosti našeho současného života, možnosti využít ho k dosažení vysvobození z kola samsáry a k osvícení.
 • 2) Pomíjivosti
Jestliže jsme pochopili 1. skutečnost, tak víme, že bychom měli využít svou šanci právě teď a tady.
 • 3) Příčiny a následkukarmy
Naše vlastní životy si vytváříme sami, svými činy, slovy a myšlenkami.
Skutečnosti, že osvícení je jedinou trvalou radostí.

Jedná se o množinu čtyř opakujících se hluboce prospěšných praxí, které se mají provádět po doporučení učitele - lámy.

 • Čtyři vstupní všeobecné přípravy jsou započítávaný do nejhlubších a nejvíce ceněných nauk, protože jsou základními pravdami, na kterých se buduje celá duchovní praxe - Kalu rinpoče.

Vytvářejí velké množství dobrých otisků v podvědomí praktikujícího. Ty pak pracují hluboko v naší mysli, odstraňují příčiny budoucího utrpení a slouží jako pevný základ pro další praxi dharmy.

Čtyři speciální přípravy (praxe)

editovat

Tyto praxe jsou dostupné pouze po přijetí buddhistického útočiště a ústního vysvětlení jednotlivých fází a technik, jak tyto praxe správně provádět. Měly by být praktikovány po doporučení našeho učitele - lámy, který na základě vlastních zkušeností rozhodne, zda jsme na cestu vadžrajány připraveni. Následuje pouze stručný přehled:

 • 1) Přijímání útočiště a rozvíjení osvíceného přístupu, tzv. poklony
Hromadíme hlavně zásluhy. Očišťují především tělo a rozvíjejí v naší mysli myšlenku dosažení osvícení, stavu buddhy.
Očišťuje tělo, řeč a mysl. Používá se tzv. stoslabičná dháraní a její esence mantra.
Vytváříme nahromadění zásluh, bez kterých není možné dosáhnout moudrosti.
 • 4) Meditace na lámu (gurujóga)
Přináší nám požehnání mistrů linie Kagjü a posiluje spojení s naším učitelem - lamou.

Každá z těchto technik má svůj specifický průběh, přičemž některé mají mantru a konkrétní kroky jak ji správně provádět. Jsou seřazeny a praktikovány postupně.

Ngöndro se nazývá Přípravnými praxemi, protože nás připravují na hlavní praxe vadžrajány školy Kagjü, kterými jsou pokročilé praxe gurujógy, Šest nauk Náropy a především Velká pečeť.

Reference

editovat
 1. a b c LAMA TENPA GJALTSEN, Ačaria. Bodhi č.2,květen-červen 2008. Bodhionline.org: Nalandabodhi.org Kapitola 6.meditace nad cenným lidským narozením, s. 27. (angličtina) 

Literatura

editovat
 • Lama Ole Nydahl, Ngöndro - Čtyři přípravná cvičení, nakladatelství Bílý Deštník, Brno 2002, ISBN 80-238-9272-X
 • Džigme rinpočhe, The Four Thoughts, časopis Buddhism Today, číslo 12, 2003
 • Lobpön Cečhu rinpočhe, The Four Thoughts which Turn the Mind from Samsara, časopis Buddhism Today, číslo 5, 1998
 • Blofeld, John. The Tantric Mysticism of Tibet. Prajna Press, Boulder, Colorado, 1982
 • Chagdud Tulku Rinpoche. Ngondro Commentary: Instructions for the Concise Preliminary Practices of the New Treasure of Dudjom. Padma Publishing, Junction City, CA., 1995.
 • Jamgon Kongtrul. (trans. by Judith Hanson). The Torch of Certainty. Shambhala Publications, Boston 1994. (This is a classic text by the great 19th century polymath, Jamgon Kongtrul the Great, with contemporary commentaries by Kalu Rinpoche, Deshung Rinpoche, and Chögyam Trungpa Rinpoche.)
 • Kalu Rinpoche. The Foundations of Tibetan Buddhism: The Gem Ornament of Manifold Oral Instructions Which Benefits Each and Everyone Appropriately. Snow Lion Publications, Ithaca, New York, 1999.
 • Patrul Rinpoche, "Words of My Perfect Teacher", translated by the Padmakara Translation Group, Shambala Publications, Boston, 1994
 • Khenpo Ngawang Pelzang, "A Guide to the Words of My Perfect Teacher" translated by the Padmakara Translation Group, Shambala Publications, Boston, 2004
 • Dilgo Khyentse Rinpoche, "The Excellent Path to Enlightenment" translated by the Padmakara Translation Group, Snow Lion Publications, Ithaca NY, 1996

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat