Nepřechodné sloveso

Nepřechodné (intransitivní nebo též bezpředmětové) sloveso je takové sloveso, které nepotřebuje předmět a má plný význam zcela samo, jedná se tedy o sloveso s nižší valencí. Opakem je přechodné sloveso.

Příkladem intransitivních sloves jsou slovesa spát, jít, běžet, odpočívat, stárnout a nebo žít.