Nekatolické řády a vyznamenání

seznam

Toto je seznam řádů a vyznamenání udělovaných jinými křesťanskými církvemi než katolickou. Oproti ní nemají nekatolické, ortodoxní ani pravoslavné církve tak výjimečné právní postavení a vždy podléhaly světské moci. Z tohoto důvodu nikdy nedosáhly (jako např. papežství) státní suverenity a jimi udílené řády a vyznamenání mají charakter čestných, nikoli státních, ocenění. Tyto řády jsou udíleny držitelem příslušného církevního úřadu, který se podle současné terminologie označuje jako velmistr (anglicky Great Master).[1]

Současné rozšíření ortodoxních církví
Současné rozšíření pravoslavného náboženství ve světě
Kříž sv. Augustina z Canterbury

Důvody uznání nekatolických řádů a vyznamenání editovat

V současnosti se zvyšuje počet řádů a vyznamenání spadajících pod jurisdikci církví mimo církev římskokatolickou – v prvé řadě ortodoxních (pravoslavných) a církve anglikánské. Mezinárodní komise rytířských řádů (The International Commission on Orders of Chivalry) proto po jistém váhání zahrnula do svého seznamu také tyto dekorace.

Jisté nesrovnalosti zůstávají ohledně termínu „řád“ a „rytířský řád“, které komise považuje za oprávněné jen v případě západní církve, s čímž ovšem patriarchové východní pravoslavné církve nebo hlavy autokefálních či autonomních církví tohoto ritu nejsou srozuměni.

Důvodem tohoto postupu Komise je fakt, že žádné ortodoxní biskupství a ani arcibiskup z Canterbury nedisponují státní svrchovaností jako např. papež či Řád maltézských rytířů. Vzhledem k tomu, že se ani jiné rytířské řády (zejména rodinné, ale i Řád sv. Lazara apod.) nemohou státní suverenitou zaštítit, je tento argument sporný. Navíc některé rytířské řády (v prvé řádě Řád sv. Lazara) jsou od poloviny 19. století ekumenické a mají i pravoslavné členy.

Komise také nezahrnula do soupisu řády a vyznamenání, jež vznikly ze soukromé iniciativy jednotlivých osob či společností a byly následně akceptovány některým z pravoslavných partriarchátů či arcibiskupství, či získaly jejich záštitu.

Seznam nekatolických řádů editovat

Následuje seznam nekatolických řád, rozdělený dle církve a patriarchátu, platný k roku 2016.[2]

Anglikánská církev editovat

Církev Patriarchát Vyznamenání Založeno Zakladatel Stuha
anglikánská církev Canterburské arcibiskupství Kříž sv. Augustina z Canterbury 19. února 1965 Arcibiskup Michael Ramsey modrá

Autonomní pravoslavné církve editovat

Církev Patriarchát Vyznamenání Založeno Zakladatel Stuha
finská pravoslavná církev patriarchát konstantinopolský Řád beránka Božího 20. června 1935 modrošedá s bílými pruhy u každého konce


Autokefální pravoslavné církve editovat

Církev Patriarchát Vyznamenání Založeno Zakladatel Stuha
řecká pravoslavná církev arcibiskupství kyperské Pravoslavný maltézský řád 1972 Makarios III. červená
řecká pravoslavná církev jeruzalémský patriarchát Řád pravoslavných bojovníků Svatého hrobu červená
polská pravoslavná církev Řád sv. Máří Magdalény Vassili, metropolita varšavský a celého Polska[zdroj?]
ruská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád sv. apoštola Ondřeje, prvního povolaného 28. prosince 1988 Pimen azurově modrá (dříve zelená)[p 1]
ruská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád sv. Vladimíra rovného apoštolům 1957 Alexij I. červená s černými pruhy na okrajích a tenkým červeným lemováním (dříve kaštanově hnědá)
ruská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád slávy a cti 25. března 2004 Alexij II. zelená (dříve azurově modrá)
ruská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád sv. Alexije, metropolity moskevského a veškeré Rusi 25. března 2004 Alexij II. zlatá
ruská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád sv. Sergeje Radoněžského 26. prosince 1978 Pimen zelená se širokými zlatými pruhy na okrajích a tenkým zeleným lemováním (dříve tmavozelená)
ruská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád sv. Daniila, knížete moskevského 28. prosince 1988 Pimen zlatá s širokými červenými pruhy na okrajích a tenkým zlatým lemem (dříve oranžová)
ruská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád svaté kněžny Olgy rovné apoštolům 28. prosince 1988 Pimen modrá s bílými proužky na okrajích a tenkým modrým ohraničením (dříve tmavomodrá)[p 2]
ruská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád svatého Serafima Sarovského
ruská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád sv. Andreje, malíře ikon (dříve Řád sv. Andreje Rubleva) 17. února 2001 Alexij II. purpurová s dvěma zlatými pruhy na obou stranách
ruská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád sv. Tryfona 22. února 1995 Alexij II. karmínově červená (kaštanově hnědá) s dvěma úzkými zlatými pruhy na okrajích
ruská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád sv. Dimitrije, careviče z Ugliče a Moskvy 29. září 1997 Alexij II. karmínově červená (kaštanově hnědá) s dvěma úzkými pruhy v perlově šedé na obou krajích
ruská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád sv. Inocence, metropolity moskevského
ruská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád sv. Makaria, metropolity moskevského
ruská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád sv. Jevdokije, velkovévodkyně moskevské
ruská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád svatého Mikuláše Japonského
ruská pravoslavná církev moskevský patriarchát Patriarchální vyznamenání Budovatele chrámů 31. května 2005 Alexij II. žádná
ruská pravoslavná církev moskevský patriarchát Patriarchální vyznamenání velké mučednice sv. Barbary červen 2006 Alexij II.
ruská pravoslavná církev moskevský patriarchát Patriarchální vyznamenání mateřství Alexij II. žádná
ukrajinská pravoslavná církev moskevský patriarchát Čestné vyznamenání primase ukrajinské pravoslavné církve 24. listopadu 2009 tmavě modrá se žlutými pruhy
ukrajinská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád sv. Ondřeje, prvního povolaného Vladimír modrá
ukrajinská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád sv. Antonína a sv. Theodosia z Pechery 1992 Vladimír žádná
ukrajinská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád sv. Vladimíra rovného apoštolům Vladimír žádná
ukrajinská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád sv. Jaroslava I. Moudrého, knížete kyjevského 23. prosince 2010 žádná
ukrajinská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád sv. kněžny Olgy, rovné apoštolům 26. ledna 2012 Vladimír žádná
ukrajinská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád sv. Nestora, kronikáře 17. dubna 2003 Vladimír žádná
ukrajinská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád sv. Agapity z Pechery 17. dubna 2003 Vladimír žádná
ukrajinská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád velké mučednice sv. Barbory 17. dubna 2003 Vladimír bílá s červenými pruhy[p 2]
ukrajinská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád sv. Anastázie Kyjevské 26. ledna 2012 Vladimír žádná
ukrajinská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád Pochaevovy ikony Matky Boží Vladimír žádná
ukrajinská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád sv. apoštola Jana, teologa srpen 2004 Vladimír modrá
ukrajinská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád sv. Feodosije z Černigova 23. září 2009 Vladimír žádná
ukrajinská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád sv. Dimitrije Rostovského 24. listopadu 2009 Vladimír žádná
ukrajinská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád sv. Petra 26. února 2010 Vladimír žádná
ukrajinská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád sv. Jiří Vítězného Vladimír žádná
ukrajinská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád sv. Lukáše Krymského 2011 Vladimír žádná
ukrajinská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád sv. Mikuláše „Za dobročinnost“ 23. prosince 2010 Vladimír žádná
ukrajinská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád Vánoc Vladimír žádná
ukrajinská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád sv. Ilji Muromce 17. dubna 2003 Vladimír žádná
ukrajinská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád sv. Anny 24. února 2007 Vladimír žádná
ukrajinská pravoslavná církev moskevský patriarchát Řád sv. Kateřiny, velké mučednice 24. února 2007 Vladimír žádná
ukrajinská pravoslavná církev moskevský patriarchát Pamětní odznak „Charkovská biskupská rada – 15 let“ 31. května 2007 Vladimír žádná
ukrajinská pravoslavná církev moskevský patriarchát Odznak za zásluhy „Za oddanost rodinným hodnotám“ 5. ledna 2013 Vladimír žádná
ukrajinská pravoslavná církev moskevský patriarchát Odznak „Vánoce – 2000 let“ 2000 Vladimír žádná
ukrajinská pravoslavná církev moskevský patriarchát Církevní pamětní řád „1020. výročí svěcení Rusi“ 2008 Vladimír žádná
ukrajinská pravoslavná církev moskevský patriarchát Církevní pamětní řád „1025. výročí svěcení Rusi“ 2013 Vladimír žádná
lotyšská pravoslavná církev Řád sv. Jana Mučedníka, rižského arcibiskupa 27. května 2006 Alexander fialová s bílo-červeno-bílým středním pruhem
moldavská pravoslavná církev Řád sv. Štěpána Velikého 17. července 2002 Alexij II. na žádost Vladimíra
moldavská pravoslavná církev Řád sv. Paisije Veličkovského 17. července 2002 Alexij II. na žádost Vladimíra
moldavská pravoslavná církev Řád sv. Paraskevy 17. července 2002 Alexij II. na žádost Vladimíra [p 2]
estonská pravoslavná církev Moskevského patriarchátu moskevský patriarchát Řád sv. Izidora z Jurjeva 1. prosince 2006 Kornelius Jakobs žádná
běloruská pravoslavná církev běloruský exarchát Kříž sv. Eufrosiny, kněžny polocké září 1998 Filaret
běloruská pravoslavná církev běloruský exarchát Řád sv. Eufrosiny, kněžny polocké 2004 Filaret
běloruská pravoslavná církev běloruský exarchát Řád sv. Cyrila Turovského mezi lety 2004 a 2006 Filaret
běloruská pravoslavná církev běloruský exarchát Řád sv. Atanáše Brestského 2010 Filaret
běloruská pravoslavná církev běloruský exarchát Řád sv. Sofie, kněžny slucké 12. ledna 2012 Filaret bílá se zlatým lemováním
ruská pravoslavná církev v zahraničí Synodní řád Kursko-Korenské ikony Matky Boží duben 2007 Laurus azurově modrá

Odkazy editovat

Poznámky editovat

  1. Nejvyšší řád – pouze pro primasy pravoslavných církví
  2. a b c Tento řád je určen pouze ženám.

Reference editovat

Literatura editovat

  • GÁBRIŠ, Tomáš. Rytieri v republike. Zrušenie šľachtických titulov v Československu. Bratislava: [s.n.], 2018. ISBN 978-80-8168-975-8. S. 292–302. (slovensky)