Náměstek je člověk trvale ustanovený určité osobě, která jako např. ředitel řídí nějaký správní úřad, jinou instituci nebo obchodní závod, jako její zástupce zejména pro případy její nepřítomnosti. Jednotliví náměstci zpravidla mezi sebou mají rozdělenu působnost (například ekonomický náměstek, provozní náměstek) a řídí tomu odpovídající organizační útvar. Někdy se zvlášť rozlišuje první náměstek, jenž má privilegované postavení vůči ostatním náměstkům.

V České republice se, kromě zvláštního náměstka pro státní službu, na ministerské úrovni podle zákona o státní službě rozlišují odborní náměstci pro řízení sekcí a političtí náměstci členů vlády, které může mít každý ministr maximálně dva.

Externí odkazy

editovat