Mozkový kmen

Mozkový kmen (latinsky truncus cerebri) je částí mozku a navazuje na páteřní míchu (medulla spinalis). Vývojově a morfologicky ho řadíme k zadnímu mozku (rhombencephalon) a střednímu mozku (mesencephalon), ale funkčně tvoří nedělitelný celek.

Mozkový kmen

Mozkový kmen zahrnuje tyto struktury:

Prodloužená mícha a most jsou svým segmentárním uspořádáním systémem inervace hlavy, stejně jako páteřní mícha inervuje trup a končetiny.

Prodloužená mícha přímo pokračuje Varolovým mostem, který je vytvořený příčně probíhajícími vlákny mozečku (brachia pontis). Střední mozek pak navazuje na Varolův most, je tvořen crura cerebri na spodině, ve své střední části tegmentem a na zadní straně čtverhrbolí (corpora quadrigemina).

Mimoto, že zprostředkuje komunikace mezi míchou a mozkem, také kontroluje základní instinktivní chování (dýchání, tlak krve, polykání, zvracení, vyměšování), řídí nepodmíněné reflexy a je v pohotovosti v situaci ohrožení. Informace získané v těchto situacích se neukládají do dlouhodobé paměti. Při činnostech řízených mozkovým kmenem se jedná o akce důležité jen pro právě probíhající okamžik, nebo pro zachování života. Proto si například těžko vybavujeme okamžik nějaké nehody. Naše reakce v té době řídil mozkový kmen.

LiteraturaEditovat

  • Mysliveček, Jaromír; Myslivečková-Hassmanová, Jarmila: Nervová soustava - Funkce, struktura a poruchy činnosti, vydalo Avicenum, Praha 1989.

Externí odkazyEditovat