Momentová škála

stupnice pro popis intenzity zemětřesení

Momentová škála je stupnice, kterou používají seismologové při měření energie, která se uvolnila při zemětřesení. Obvykle se označuje zkratkami MMSanglického moment magnitude scale, nebo Mw, kde index w znamená práci, která byla vykonána.

Bejt Še'an (archeologické naleziště – Skythopolis) v Izraeli. Sloupy římského chrámu se zřítily v důsledku zemětřesení v roce 749 našeho letopočtu.

Stupnice byla vytvořena během sedmdesátých let 20. století a nahradila tak v té době čtyřicet let starou Richterovu škálu. Ačkoli její výpočet se neliší, nová stupnice na starou navazuje a rozšiřuje ji o nové hodnoty. Stejně jako Richterova škála je momentová škála logaritmická. Každý stupeň navíc znamená, že zemětřesení mělo desetkrát větší amplitudu a uvolnilo se při něm přibližně 31,6krát více energie.

Mw ES
v J
Množství TNT
v tunách
Ekvivalent
atomové bomby
svržené na
Hirošimu
(12,5 kT TNT)
4 6,3·1010 000.000.015 0,0012
5 2,0·1012 000.000.475 0,0380
6 6,3·1013 000.015 000 1,2000
7 2,0·1015 000.475 000 38,0000
8 6,3·1016 015 000 000 1200,0000
9 2,0·1018 475 000 000 38000,0000

Související články editovat