Otevřít hlavní menu

Mnohonárodnostní stát

označení zpravidla pro historické státy, jejichž území či kulturní a jazykových oblastech zahrnovaly vícero národů

Mnohonárodnostní stát je označení zpravidla pro historické státy, jejichž území či kulturní a jazykových oblastech zahrnovaly vícero národů anebo národností (etnik). Mnohonárodnostní stát je tudíž etnicky nehomogenní, na rozdíl od národního státu, který je tvořen (převážně) jedním národem (národností).

Obyvatelstvo mnohonárodnostního státu tvoří kromě společného státního občanství také právní společenství, a to i v případě, že je tento stát tvořen různými národnostními skupinami.