Mirari Vos (O liberalismu a náboženské lhostejnosti) je první papežská encyklika Řehoře XVI. vyhlášená 15. srpna 1832, která odsoudila svobodné zednářství. Dále papež označil náboženský pluralismus, resp lhostejnost[1]. Encyklika břitkou formou vede tažení proti liberalismu v souvislosti s výhradami filosofů k instituci celibátu, odmítá svobodu tisku vzhledem k možnému vydávání "bezcenných knih a pamfletů"[2]. Dále si papež dělá obavy o přílišné propojení kléru a státu, na druhou stranu si nepřeje odluku státu od církve a preferuje konkordát.

Externí odkazy editovat

  • [1](en) Mirari Vos
  • [2](lat) Mirari Vos (pdf)

Reference editovat

  1. tento zvrhlý názor je rozšířem všude okolo lstí hříšníků, kteří ... (čl.13)
  2. ačkoliv lehké co do váhy jsou těžké co do špatnosti(čl. 15" )