Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky

ministerstvo Slovenské republiky

Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky je ústředním orgánem státní správy Slovenska pro oblast sociálních věcí.

Působnost ministerstva editovat

  • Pracovněprávní vztahy, právní vztahy při výkonu práce ve veřejném zájmu a právní vztahy volených funkcionářů orgánů územní samosprávy,
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
  • Inspekce práce,
  • Strategie zaměstnanosti, koordinace její tvorby a realizace a politika trhu práce,
  • Sociální pojištění, starobní důchodové spoření a penzijní připojištění,
  • Státní sociální dávky, sociální pomoc a pomoc v hmotné nouzi,
  • Sociálně právní ochrana dětí a koordinace státní rodinné politiky,
  • Státní dozor nad prováděním sociálního pojištění, činností penzijního pojišťoven a nad poskytováním sociálních služeb.

Ministr práce, sociálních věcí a rodiny editovat

Související informace naleznete také v článku Seznam ministrů práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky.

Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny řídí a za jeho činnost odpovídá ministr práce, sociálních věcí a rodiny, kterého jmenuje prezident na návrh předsedy vlády.

Současným ministrem práce, sociálních věcí a rodiny je od 25. října 2023 Erik Tomáš.

Státní tajemník ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny editovat

Ministra práce, sociálních věcí a rodiny v době jeho nepřítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností státní tajemník. Ministr může ho pověřit i v jiných případech, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Státní tajemník má při zastupování ministra na jednání vlády poradní hlas. Státního tajemníka jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra práce, sociálních věcí a rodiny. V současnosti má ministerstvo dvou státních tajemníků: Ing. Josefa Buriana a Mgr. Branislava Ondruš.

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na slovenské Wikipedii.

Externí odkazy editovat