Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně (ve zkratce MSLJ) je soutěží, která nese jméno světoznámého skladatele Leoše Janáčka a má souvislost s jeho tvorbou. Cílem soutěže je vyhledávání mladých talentovaných umělců. Pořadatelem soutěže je od roku 1994 Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických uměníBrně.

V pětiletých cyklech se pravidelně střídají obory klavír, varhany, violoncello, kontrabas, flétna, klarinet, smyčcové kvarteto, housle, lesní roh a tuba.

Věkový limit je u sólových oborů 35 let (v den zahájení soutěže nesmí být kandidátovi 36 let), u smyčcového kvarteta nesmí součet věku jeho členů ke dni zahájení soutěže přesáhnout 140 let.

Externí odkazy

editovat
  • Stránky soutěže v CZ: [1]
  • Stránky soutěže v EN: [2]
  • Stránky soutěže na FCB: [3]
  • Stránky Hudební fakulty JAMU v CZ: [4]
  • Stránky Hudební fakulty JAMU v EN: [5]