Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (anglicky The Duke of Edinburgh´s International Award, zkráceně též DofE) je mezinárodní program pod záštitou britské královské rodiny, který motivuje k osobnímu rozvoji všechny mladé lidi ve věku od 14 do 24 let. Cílem programu je podpořit komplexní rozvoj schopností a dovedností mladých lidí skrze dlouhodobé a pravidelné aktivity ve čtyřech provázaných oblastech: rozvoji dovednosti, pohybu, dobrovolnictví a dobrodružné expedici. Účastníci mohou získat při splnění programu mezinárodně uznávaný certifikát – bronzový (minimálně 6 měsíců plnění), stříbrný (min. 12 měsíců plnění) a zlatý (min. 18 měsíců plnění).

Historie programuEditovat

Program byl založen roku 1956 princem Philipem, vévodou z Edinburghu, – manželem britské královny Alžběty II. Myšlenka programu vznikla zásluhou Kurta Hahna, německého pedagoga, který propagoval zážitkovou pedagogiku. Společně s nimi na vzniku programu spolupracoval i John Hunt, který byl mimo jiné i vůdcem první úspěšné expedice na vrchol Mount Everestu.

Prvotním cílem DofE byla snaha vést britské chlapce k smysluplnému trávení volného času mezi dokončením školní docházky a nástupem na vojnu. Program se však rychle otevřel i dívkám a začal se šířit po celém světě. Již v roce 1989 se mu podařilo překročit hranici dvou milionů účastníků. Nyní je zapojeno přes osm milionů mladých ve více než 130 zemích světa.

Česká republikaEditovat

V ČR program působí od roku 1995. DofE u nás poprvé představila golfová šampionka z prvorepublikového období, Lady Luisa Abrahams. V roce 1995 byl program pod záštitou Ministerstva školství spuštěn v prvních 30 institucích.

O programuEditovat

Mladí lidé se do programu zapojují dobrovolně, prostřednictvím certifikovaných místních center programu DofE po celé České republice (ZŠ, SŠ, DD, DDM, SVČ, VŠ, sportovní kluby, obce a NNO). V každé takové instituci je k dispozici vedoucí DofE (pedagog, vedoucí kroužku atd.), s jehož pomocí si mladí lidé v rámci  rozvoje dovednosti, pohybu, dobrovolnictví a dobrodružné expedice stanovují individuální cíle, kterých chtějí v daných aktivitách dosáhnout. Posilují tak svou zodpovědnost a vytrvalost, poznávají a překonávají sami sebe a získávají nové dovednosti, užitečné pro další studium a práci. 

Účastník si zvolí aktivity a cíle ve 3 oblastech DofE: pohyb, dovednost a dobrovolnictví. Každé aktivitě se pak věnuje 1 hodinu týdně, to znamená dohromady program zabere 3 hodiny týdně. Na závěr ještě absolvuje týmovou expedici v přírodě.

DovednostEditovat

Jedná se o libovolnou dovednost, ve které se chce účastník zlepšit, například hra na hudební nástroj, malování, čtení knih nebo další. Účastník si stanoví svůj cíl, kterého chce dosáhnout, například zahrání určité písničky. Účastník se tedy po dobu plnění programu věnuje zvolené činnosti a ukončuje jí, buď po minimálním časovém období (dle úrovně, kterou plní, viz níže) a splnění vytyčeného cíle, nebo po delší době a splnění vytyčeného cíle.

PohybEditovat

Účastník si vybere libovolnou pohybovou aktivitu a cíl, kterého chce dosáhnout. Dle úrovně se po určitou dobu věnuje této aktivitě a usiluje o splnění svého cíle. Cíl i aktivitu si vybírá účastník.

DobrovolnictvíEditovat

Účastník si sám vybere dobrovolnou činnost, kterou po schválení koordinátorem vykonává po dobu, po kterou plní program.

ExpediceEditovat

Účastníci v týmu vyrazí do přírody na výpravu s vytyčeným cílem. Expedice se délkou a náročností liší podle úrovně. Bronzová expedice trvá 2 dny a 1 noc, stříbrná 3 dny a 2 noci a zlatá 4 dny a 3 noci.

Rezidenční projektEditovat

Je určen pro účastníky zlaté úrovně. Musí trvat minimálně 5 dní a 4 noci a musí být v neznámém prostředí a neznámými lidmi. Může se jednat o tábor, kurz, dobrovolnický projekt, či jiné podobné akce.

Úrovně programuEditovat

Program má celkem 3 úrovně, bronzovou, stříbrnou a zlatou.

Bronzová úroveňEditovat

Bronzovou úroveň lze plnit od 14 let. Rozvoj dovednosti, dobrovolnictví a pohyb musí trvat minimálně 3 měsíce, jedna aktivita pak musí být jako nejdelší v délce 6 měsíců. Expedice musí trvat minimálně 2 dny a 1 noc.

Úspěšný účastník po splnění úrovně obdrží bronzový odznak a certifikát o splnění úrovně.

Stříbrná úroveňEditovat

Stříbrnou úroveň lze plnit od 15 let. Pokud účastník nesplnil bronzovou úroveň, rozvoj dovednosti, dobrovolnictví a pohyb musí trvat minimálně 6 měsíců, jedna aktivita pak musí být jako nejdelší v délce 12 měsíců. Pro držitele bronzové úrovně je minimální doba trvání plnění úrovně 6 měsíců, nejdelší aktivitu již plnit nemusí. Expedice musí trvat minimálně 3 dny a 2 noci.

Úspěšný účastník po splnění úrovně obdrží stříbrný odznak a certifikát o splnění úrovně.

Zlatá úroveňEditovat

Zlatou úroveň lze plnit od 16 let. Pokud účastník nesplnil stříbrnou úroveň, rozvoj dovednosti, dobrovolnictví a pohyb musí trvat minimálně 12 měsíců, jedna aktivita pak musí být jako nejdelší v délce 18 měsíců. Pro držitele stříbrné úrovně je minimální doba trvání plnění úrovně 12 měsíců. Expedice musí trvat minimálně 4 dny a 3 noci. Součástí úrovně je též akce s pobytem, která musí být v neznámém prostředí s neznámými lidmi a musí trvat minimálně 5 dní a 4 noci.

Úspěšný účastník po splnění úrovně obdrží zlatý odznak a certifikát o splnění úrovně.

Program v České republiceEditovat

V roce 2019 se DofE účastnilo 4500 mladých lidí za aktivní podpory 715 vzdělavatelů, vedoucích, učitelů či vychovatelů v celkem 205 vzdělávacích organizacích zapojených do programu. Program tak neustále vykazuje signifikantní nárůst a zvyšující se počet zapojených vzdělávacích institucí, vedoucích a účastníků. Na konci roku 2016 se programu aktivně účastnilo 2119 mladých lidí, zatímco na konci roku 2017 to pak bylo 3063 mladých lidí. Množství účastníků v posledních letech výrazně narůstá.

V České republice je poskytování vzdělávacího programu DofE realizováno Národní kanceláří, která úzce spolupracuje se zapojenými vzdělávacími institucemi, provádí školení nových vedoucích, pomáhá s rozjezdem nových center programu, uskutečňuje audity a podporuje stávající centra v jejich rozvoji. 

Program DofE se od roku 2019 zapojil do celosvětové kampaně Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, která nese název #WorldReady. Jejím cílem je motivovat mladé lidi, aby na sobě pracovali a připravovali se na to, co je čeká při dalším studiu, kariéře a životě.

Přínosy programu pro mladé lidi a vzdělavateleEditovat

  • Účinný nástroj pro práci s mladými lidmi
  • Rozvoj kritického a kreativního myšlení
  • Rozvoj práce v týmu, komunikace, posílení klíčových kompetencí
  • Aktivní propojení žáků a jejich pedagogů
  • Zvýšení kvalifikace pedagogů skrze školení akreditovaná MŠMT
  • Prestižní program pod záštitou britské královské rodiny a českých osobností
  • Možnost účasti na mezinárodních výměnných projektech programu
  • Navázání spolupráce a partnerství se školami a vzdělávacími institucemi doma i v zahraničí
  • Rozvíjení dialogu a spolupráce v komunitách, snížení a prevence násilí a šikany
  • Finanční podpora pro školu, vedoucí i účastníky v rámci Fondu DofE

PatroniEditovat

Patroni programu DofE jsou většinou osobnosti, které se většinou proslavili tím, že překonali nějakou výzvu.

Mezi patrony v ČR patří:

PartneřiEditovat

Program DofE má řadu partnerů, kteří program podporují. Například společnost innogy přihlíží k absolvování programu DofE při nabírání nových zaměstnanců.

Mezi partnery jsou dále společnosti OKIN Group, Kooperativa, Macquaire Group Foundation, Wood & Company, České Radiokomunikace a Energetický a průmyslový holding Allen & Overy.

Externí odkazyEditovat