Mezidobí

rozcestník

Mezidobí je časový úsek mezi dvěma událostmi, například: