Metastáza (z řeckého μετά, změna a στάσις, místo; tedy vystěhování) je druhotné ložisko nádorových buněk nebo infekce, které vzniklo odtržením části nádorových buněk či infekčního agens od primárního ložiska a následným šířením krevními, lymfatickými cestami nebo přímým rozsevem po organismu. Schopnost metastázovat je jedním ze základních znaků malignity nádorových onemocnění.

Histologický řez: metastázy v tkáni varlete

Pouze velmi malé procento nemocných u onkologických onemocnění umírá následkem velikosti primárního tumoru. Nejčastěji je úmrtí způsobeno právě vznikem metastáz, jejichž tvorba je velmi složitá a má komplikovaný proces.

Infekční metastázy editovat

Někteří parazité mohou v organismu vytvářet sekundární ložiska odtržením buněk od primárního ložiska a roznesením do dalších oblastí krví či lymfou. Termín "metastáza" je však u infekčních původců nemocí málo používán. Metastázy mohou vytvářet například měchožil bublinatý a měchožil zhoubný.

Odkazy editovat

Literatura editovat

  • KLENER, P. Klinická onkologie. Galén/Karolinum, Praha 2002
  • MAČÁK, J. Obecná patologie. skripta Univerzity Palackého v Olomouci 2002

Související články editovat

Externí odkazy editovat