Meniskus (anatomie)

Meniskus (řec. půlměsíc) je útvar tvořený vazivovou chrupavkou, který se nachází uvnitř kolenního kloubu. Kolenní kloub je složený kloub, kloubí se v něm tři kosti, a navíc je tzv. inkongruentní, styčné plochy stehenní a holenní kosti do sebe nezapadají. Tuto nerovnost vyrovnávají právě menisky, které jsou umístěné v prostoru mezi kostmi a reprezentují většinu kloubní plochy. V každém kolenním kloubu jsou menisky dva, větší mediální (vnitřní, meniscus medialis) a menší laterální (zevní, meniscus lateralis).

Pravá holenní kost při pohledu shora – detail menisků a vazů
Levý kolenní kloub při pohledu zezadu
Schema kolenního kloubu – menisky vyplňují nerovnosti mezi kostmi

Anatomie editovat

Menisky jsou chrupavčité struktury umístěné uvnitř kolenního kloubu; mediální meniskus má poloměsíčitý tvar a je větší (u člověka), laterální meniskus je skoro kruhový. V příčném řezu mají trojúhelníkovitý tvar, po obvodech jsou ztluštělé a přecházejí do kloubního pouzdra. Vnitřní část je vyhloubená, tenká a volná.

Menisky odpovídají tvaru kostí, mezi které jsou vloženy – v horní části jsou konkávní a odpovídají kondylům stehenní kosti. Spodní část je rovná a zapadá mezi kondyly kosti holenní. Oba menisky jsou pevně přirostlé v interkondylární ploše holenní kosti (lat. area intercondylaris) a kromě toho jsou ještě fixované vazy, mediální meniskus je ve své střední části pevně srostlý s částí vnitřního kolaterálního vazu, přední cíp laterálního menisku se upíná v blízkosti předního zkříženého vazu, který do něj někdy vysílá i ojedinělá vlákna. U 70 % lidí je vyvinut meniskofemorální vaz (lat. lig. meniscofemorale),[1] které spojuje zadní roh laterálního menisku s vnitřním kondylem stehenní kosti, oba menisky navzájem bývají spojené nezřetelným transverzálním vazem (lat. lig. transversum genus), který však může chybět.[2] Obecně je mediální meniskus pohyblivý méně než meniskus laterální, proto je při úrazech poškozen mnohem častěji.

Funkce editovat

Menisky jsou pružné a pevné, dobře tlumí nárazy, přenáší a rozkládají hmotnost těla a brání opotřebení kloubní chrupavky. V plném natažení kloubu je přes 50 % vertikální zátěže přenášeno na menisky, při ohnutí do pravého úhlu kolene (při kleku) je to až 85 %.

Úrazy editovat

Poranění menisků je jedno z nejčastějších úrazových postižení kolenních kloubů. Vzniká většinou špatně koordinovaným rotačním pohybem v kloubu. Roztržení menisku provází silná bolest, otok a následně omezená pohyblivost v kloubu. Řešení je chirurgické, v minulosti se používala otevřená, většinou totální meniskektomie, tedy odstranění celého menisku, jež však časem vedlo k artróze kloubu. S nástupem artroskopie je možno provádět i šití nebo jen částečné odstranění utržené části menisku.

Reference editovat

Externí odkazy editovat