Membránové čerpadlo

Membránové čerpadlo (též vibrační či čerpadlo typu Malyš) je čerpadlo, které obsahuje píst a pryžovou membránu, která je připojena na ruční páku táhlem a třmenem prohýbána nahoru a dolů. Při zdviháni membrány se kapalina nasává do prostoru mezi sací ventil a membránu a při jejím klesání se vytlačuje nad membránu a odtud k výtlačnému hrdlu.

Čerpadlo je vhodné pro čerpání znečištěných kapalin.

Membránové čerpadlo

Membránové čerpadlo je zařízení určené k čerpání kapalin a plynů malého objemu, případně na míchání a smíchávání kapalin. Čerpadlo umožňuje čerpání vody, krve, gelů, kalů, past, lepidel, suspenzí a emulzí. Je s ním možné čerpat viskózní, abrazivní či leptavé kapaliny a taktéž kapaliny s obsahem pevných částic. Výhodou je, že čerpadlo je uzavřené a proto nedochází ke kontaktu čerpané látky a okolního prostředí.

Princip

Čerpadlo tvoří uzavřená nádoba oddělená pružnou membránou. Ta je připojená k táhlu spojeného s pohonem. Kmitavý pohyb táhla se přenáší na membránu, které svým pohybem mění objem prostoru uzavřené nádoby. Prostor pod membránou je osazený nasávacím a vypouštěcím ventilem, které se otevírají a zavírají v závislosti na podtlaku respektive přetlaku v prostoru pod membránou. Někdy je pro zvýšení účinnosti a plynulosti čerpání táhlo propojené se dvěma membránami, přičemž současně jedna část čerpadla saje a druhá tlačí. Při nasávání je sací ventil otevřený a výtlačný uzavřený. Kapalina proudí do tělesa čerpadla. Při vypouštění je tomu naopak. Kapalina proudí z tělesa čerpadla.Někdy je uzavřený i prostor nad membránou. Membrána je potom poháněná podtlakem a přetlakem v prostoru nad membránou. Například hydraulicky nebo pneumaticky.

Externí odkazyEditovat