Masarykova škola (Ćuprija)

Obrázek Tomuto článku chybí obrázky. Víte-li o nějakých svobodně šiřitelných, neváhejte je načístpřidat do článku. Pro rychlejší přidání obrázku můžete přidat žádost i sem.
WikiProjekt Fotografování

Masarykova[1] škola v srbském městě Ćuprija existovala v meziválečném období. Sídlila v dvoupatrové vile a označena byla nápisem Česká škola Masarykova. Založena byla v roce 1912[2] (ještě před první světovou válkou a zanikla se začátkem druhé světové války. Poté již nebyla obnovena. Nacházela se na západním okraji areálu cukrovaru (dnes na křižovatce ulic Železnička a Kneza Miloša.

Školu zřídila a provozovala Československá obec (předchůdce dnešní České besedy) jako soukromou.[3] Sloužila pro české děti, které žily v uvedeném městě v rodinách českých průmyslníků, kteří provozovali některé závody (např. cukrovar nebo sklárnu v nedaleké Jagodině). V školním roce 19311932. se zde učilo na třicet českých dětí. Škola poskytovala doplňkové vzdělání v českém jazyce (děti kromě toho chodili i do místní školy). Škola zanikla v souvislosti s vypuknutím války na území Jugoslávie v dubnu 1941, po druhé světové válce nebyla obnovena a průmyslové závody, kde Češi působili, byly znárodněny.

V druhé dekádě 21. století byla budova bývalé školy v dezolátním stavu; zůstalo stát obvodové zdivo a střechy propadly.

Reference

editovat
  1. Článek na stránkách českého ministerstva zahraničí v Bělehradě
  2. KYVÍŘOVÁ, Lenka. Česká menšina v Srbsku – minulost, současnost, budoucnost. , 2012 [cit. 2023-03-06]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.. s. 23. Dostupné online.
  3. Preissová Krejčí, Andrea - Kočí, Jana. Čeští a moravští učitelé v Chorvatsku – nezpracovaná kapitola krajanského školství . Paidagogos, [Aktualizováno: 2019-12-21], [Citováno: 2023-03-06]