Martenzit je přesycený tuhý roztok uhlíku v železe α. Vysoká tvrdost a pevnost patří mezi jeho základní vlastnosti. Vzniká jako podchlazený tuhý roztok při kalení. Při jeho vzniku dochází k bezdifúzní střihové přeměně a rychlost tvorby zárodků je přibližná rychlosti zvuku v kovech. Vzniká při nadkritické rychlosti ochlazování oceli.

Slitiny železa a uhlíku

Martenzit
  • Fáze slitiny železo–uhlík
  • Mikrostruktury
  • Oceli
  • Podle způsobu výroby
  • Nelegované až středně legované
  • Vysocelegované
  • Litiny
Závislost křivek martenzit „start“ (Ms) a martenzit „finiš“ (Mf) na obsahu uhlíku v oceli

Martenzit nese jméno po německém metalurgovi Adolfu Martensovi.

Externí odkazy editovat