Karbid železa

chemická sloučenina

Karbid železa nebo také cementit, sumární vzorec Fe3C, je sloučenina železa a uhlíku. Obsahuje 6,68 hm. % uhlíku. Tato látka má orthorombickou krystalovou strukturu. Je to velmi tvrdý (až 650 HV) a křehký materiál se světlými krystaly, který má velký význam v metalurgii oceli. Karbid železa vzniká precipitací při chladnutí oceli nebo bílé litiny z teploty austenitizace. Je feromagnetický do teploty 217 °C. Jeho vznik lze popsat pomocí binárního diagramu železo-uhlík.[1]

Slitiny železa a uhlíku

Karbid železa
  • Fáze slitiny železo–uhlík
  • Mikrostruktury
  • Oceli
  • Podle způsobu výroby
  • Nelegované až středně legované
  • Vysocelegované
  • Litiny

Tzv. primární cementit vzniká v metastabilní soustavě jako součást eutektikaledeburitu, sekundární cementit jako součást eutektoiduperlitu a terciární při hranici feritu α do eutektické teploty.[2]

Odkazy editovat

Reference editovat

Literatura editovat

  • HLUCHÝ, Miroslav; MODRÁČEK, Oldřich; PAŇÁK, Rudolf, 2002. Strojírenská technologie. Lektoři Dr. Otakar Bothe a Ing. Ladislav Němec. 3. vyd. Svazek 2. Praha: Scientia. 173 s. ISBN 80-7183-265-0. [reference viz Hluchý et al.]. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat