Marsové

příslušník germánského kmene Marsů
O starověkém italickém kmeni pojednává článek Marsové (Itálie).

Marsové (německy Marser) byli menší germánský kmen žijící mezi řekami Rýn, Ruhr a Lippe v severozápadním Německu. Předpokládá se, že byli součástí Sugambrů, kteří se rozhodli zůstat východně od Rýna, poté, co většina Sugambrů z území odešla.[1] Strabón popisuje Marsy jako příklad germánského kmene, který byl původně z oblasti Rýna, kde byly válkou zničeny římské hranice, ale odstěhoval se hluboko do Germánie.[2]

Některé z kmenů v Germánii v době římské říše, včetně Marsů.

Tacitus je opakovaně zmiňuje, a to zejména v souvislosti s Germanicovými válkami. Byli součástí koalice kmenů cheruského válečníka Arminia, který roku 9 n. l. zničil tři římské legie pod Varovým velením v bitvě v Teutoburském lese.

Reference editovat

  1. J. N. Lanting & J. van der Plicht. De ¹⁴C Chronologie van de Nederlandse Pre- en Protohistorie VI. Palaeohistoria. Barkhuis, Dec 15, 2010. Dostupné online [cit. 2015-04-25]. 
  2. Strabo, Geographia 7.1