Pěchotní srub MO-S-1 měl být součástí 1. stavebního podúseku, linie čs. Těžkého opevnění v Úseku Moravská Ostrava. Spekuluje se, že kvůli údajným protestům polské vlády nebyla jeho stavba zahájena, ale pravděpodobnější se zdá varianta odložení výstavby z důvodu prodloužení linie TO směrem na východ podél Olše, aby se zabránilo obchvatu linie přes polské území.

VýzbrojEditovat

Srub měl být postavem v II. stupni odolnosti a mimo jiné měl být osazen otočnou kulometnou věží.

LinieEditovat

Zbraně srubu měly vlevo ostřelovat prostor silnice, která zde vedla přes státní hranici a kulometná věž vpravo měla ostřelovat předpolí, aby nedošlo k případnému obchatu, přes tehdejší polské území. Směrem na jihozápad se nachází sousední srub MO-S 2 "U školy". Směrem na východ navazuje linie lehkého opevnění vz. 37.

Externí odkazyEditovat