O architektuře počítačů pojednává článek MIPS (architektura).

MIPS čili Million Instructions Per Second (česky milion instrukcí za sekundu) je jednotka výkonnosti počítačů, která udává počet zpracovaných celočíselných instrukcí za sekundu. Alternativním označením je MOPS čili Million Operations Per Second (česky milion operací za sekundu). Měří se například programem Dhrystone, výsledek je vyjádřen v DMIPS.

Související článkyEdit