Otevřít hlavní menu

MICA

povrchový glykoprotein

MICA ("MHC class I polypeptide-related sequence A") je povrchový glykoprotein[1] příbuzný rodině MHC glykoproteinů I. třídy. Má podobnou doménovou strukturu, ale na rozdíl od MHC I neinteraguje s β2-mikroglobulinem a ani neváže peptidové fragmenty.[2] MICA plní roli stresem indukovaného ligandu pro receptor NKG2D ("natural-killer group 2, member D") a je rozeznáván NK buňkami, γδ a CD8+ αβ T lymfocyty, které tato interakce aktivuje.[3]

StrukturaEditovat

Vysoce polymorfní gen (u člověk bylo popsáno přes 50 alel) pro MICA je lokalizovaný na chromozomu 6 Protein je exprimovaný ve dvou izoformách: MICA1 a MICA2, který postrádá exon 3.[4] MICA se skládá z extracelulárních α1α2α3 domén, transmembránového segmentu a C-terminálního cytoplazmatického konce. V podobě monomeru se váže na KLRK1/NKG2D homodimer.[5]

Nejsou známé myší ortology MICA.[6]

ExpreseEditovat

Exprese MICA může být zvýšená po vystavení buněk tepelnému šoku [7] nebo podmínkám, které poškozují DNA (ionizující záření, chromatin modifikující zásahy a inhibitory replikace). Pozitivní vliv na expresi mají i infekční agens jako je například lidský cytomegalovirus, adenovirus 5 nebo M. tuberculosis.[5]

Naopak negativní vliv na expresi MICA má mikro RNA 183, jejíž exprese je indukovaná TGFβ. [8]

Běžně je MICA exprimovaný intracelulárně, pouze s malou frakcí objevující se na buněčném povrchu některých epiteliálních buněk.[9] Naopak úplně potlačená je exprese MICA v buňkách centrálního nervového systému.[5]

FunkceEditovat

MICA slouží jako stresem indukovaný ligand (signál nebezpečí) pro KLRK1/NKG2D receptor. Jeho interakce s receptorem aktivuje v buňkách imunitního systému efektorovou cytolytickou odpověď proti daným buňkám.[3]

Nádorové buňky jsou schopné vyhnout se rozpoznání proteolytickým shazováním MICA z jejich povrchu. Na tomto procesu se podílejí metaloproteázy z rodiny ADAM a MMP a disulfid izomeráza (ERp5). Štěpenou oblastí je α3 doména nacházející u membrány.[10] Vysoký obsah takto odštěpeného MICA v séru pacientů pozitivně koreluje s velikostí nádoru a špatnou prognózou.[11]

Určité varianty MICA genu jsou asociované s výskytem psoriázy 1 a psoriatické atrtritidy. MICA-specifické protilátky se podílejí na vývoji MGUS ("monoclonal gammopathy of undetermined significance") v mnohočetný myelom.[5]

LiteraturaEditovat

 1. BAHRAM, S.; BRESNAHAN, M.; GERAGHTY, D. E. A second lineage of mammalian major histocompatibility complex class I genes.. Proceedings of the National Academy of Sciences. 1994-07-05, roč. 91, čís. 14, s. 6259–6263. Dostupné online [cit. 2019-01-29]. ISSN 0027-8424. DOI:10.1073/pnas.91.14.6259. 
 2. GROH, V.; BAHRAM, S.; BAUER, S. Cell stress-regulated human major histocompatibility complex class I gene expressed in gastrointestinal epithelium.. Proceedings of the National Academy of Sciences. 1996-10-29, roč. 93, čís. 22, s. 12445–12450. Dostupné online [cit. 2019-01-29]. ISSN 0027-8424. DOI:10.1073/pnas.93.22.12445. 
 3. a b BAUER, S. Activation of NK Cells and T Cells by NKG2D, a Receptor for Stress-Inducible MICA. Science. 1999-07-30, roč. 285, čís. 5428, s. 727–729. Dostupné online [cit. 2019-01-29]. ISSN 0036-8075. DOI:10.1126/science.285.5428.727. 
 4. ZOU, Yizhou; STASTNY, Peter. Alternatively spliced forms of MICA and MICB lacking exon 3 in a human cell line and evidence of presence of similar RNA in human peripheral blood mononuclear cells. Immunogenetics. 2002-12-01, roč. 54, čís. 9, s. 671–674. Dostupné online [cit. 2019-01-29]. ISSN 0093-7711. DOI:10.1007/s00251-002-0496-y. 
 5. a b c d MICA - MHC class I polypeptide-related sequence A precursor - Homo sapiens (Human) - MICA gene & protein. www.uniprot.org [online]. [cit. 2019-01-29]. Dostupné online. 
 6. MISTRY, Anita R.; O'CALLAGHAN, Chris A. Regulation of ligands for the activating receptor NKG2D. Immunology. 2007-08, roč. 121, čís. 4, s. 439–447. Dostupné online [cit. 2019-01-29]. ISSN 0019-2805. DOI:10.1111/j.1365-2567.2007.02652.x. 
 7. SPIES, T.; BEAUCHAMP, M.; HERMAN, A. Cell stress-regulated human major histocompatibility complex class I gene expressed in gastrointestinal epithelium. Proceedings of the National Academy of Sciences. 1996-10-29, roč. 93, čís. 22, s. 12445–12450. PMID: 8901601. Dostupné online [cit. 2019-01-29]. ISSN 0027-8424. DOI:10.1073/pnas.93.22.12445. PMID 8901601. (anglicky) 
 8. TRINH, Thu Le; KANDELL, Wendy M.; DONATELLI, Sarah S. Immune evasion by TGFβ-induced miR-183 repression of MICA/B expression in human lung tumor cells. OncoImmunology. 2019-01-17, s. 1–11. Dostupné online [cit. 2019-01-29]. ISSN 2162-402X. DOI:10.1080/2162402x.2018.1557372. 
 9. GHADIALLY, Hormas; BROWN, Lee; LLOYD, Chris. MHC class I chain-related protein A and B (MICA and MICB) are predominantly expressed intracellularly in tumour and normal tissue. British Journal of Cancer. 2017-03-23, roč. 116, čís. 9, s. 1208–1217. Dostupné online [cit. 2019-01-29]. ISSN 0007-0920. DOI:10.1038/bjc.2017.79. 
 10. VAN DEN EYNDE, Benoit. Faculty of 1000 evaluation for Antibody-mediated inhibition of MICA and MICB shedding promotes NK cell-driven tumor immunity.. F1000 - Post-publication peer review of the biomedical literature [online]. 2018-04-03 [cit. 2019-01-29]. Dostupné online. 
 11. LI, Jian-Jun; PAN, Ke; GU, Mo-Fa. Prognostic value of soluble MICA levels in the serum of patients with advanced hepatocellular carcinoma. Chinese Journal of Cancer. 2013-03-05, roč. 32, čís. 3, s. 141–148. Dostupné online [cit. 2019-01-29]. ISSN 1000-467X. DOI:10.5732/cjc.012.10025.