Městská památková zóna Ostrava-Poruba

Městská památková zóna Ostrava-Poruba je jednou ze čtyř městských památkových zón v Ostravě. MPZ byla vyhlášena v roce 2003 a to vyhláškou Ministerstva kultury číslo 108/2003 Sb. ze dne 1. dubna 2003 o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu. Číslo rozhodnutí: 2003108.[1] MPZ Ostrava-Poruba lze charakterizovat jako jednotně vybudovaný městský celek z padesátých let 20. století ve stylu socialistického realismu.[2]

Městská památková zóna Ostrava-Poruba
Oblouk, Ostrava-Poruba

MPZ Ostrava-Poruba se nachází na katastrálním území č. 1071607496 - Ostrava - Poruba a zahrnuje 53 objektů.

Seznam objektů MPZ Ostrava-Poruba editovat

Název Lokalita Adresa Anotace Katalogové číslo
zámek Poruba; Stará Poruba nábřeží Svazu protifašist. bojovníků 60 Původně trojkřídlý renesanční zámek vybudován přestavbou tvrze v roce 1573. Stavba upravována v 18. a v 19. století, ve 2. polovině 20. století zbořeno východní křídlo a nahrazeno novostavbou. 1000147778
Wichterlovo gymnázium Poruba; První Obvod Čs. exilu č.p. 669/16 Čtyřpodlažní budova nepravidelného půdorysu s bočními křídly a vstupním portikem s terasou postavená v klasicizujícím stylu v letech 1958-1959 podle projektu S. Hubičky. Reliéfní výzdoba od Antonína Kalvody. 1004418566
městský dům Poruba; První Obvod Matěje Kopeckého č.p. 556/2 Čtyřpatrový městský nárožní dům nepravidelného půdorysu ve stylu socialistického realismu postaven dle projektu Borise Jelčaninova v roce 1956. Sgrafitová výzdoba od V. Berky a L. Syneckého. Součást obytného bloku zv. Věžičky. 1006176828
schodiště Poruba Schodiště do suterénu z jihozápadní strany domu. 1006176828_0001
městský dům Druhý Obvod I; Poruba 17. listopadu č.p. 677/44 Obytný městský nárožní dvoukřídlý dům na půdorysu písmene L, postavený ve stylu tzv. socialistického realismu podle projektu arch. Vladimíra Meduny a Borise Jelčaninova v roce 1957. Součást jednotně řešené blokové zástavby kolem Hlavní třídy. 1019219883
Dům kultury Poklad Kroměříž; Poruba; První Obvod; Vnitřní Město Matěje Kopeckého č.p. 675/21 Hmotově členitá architektura kulturního domu na půdorysu písmene T v klasicizujícím stylu s výzdobou ve stylu socialistického realismu a modernismu, postavená podle projektu architekta Jiřího Petrusiaka, Čeňka Vorla a Františka Michališe v roce 1958. 1160997037
městský dům Druhý Obvod I; Poruba Hlavní třída č.p. 678/118 Pětipatrový nárožní obytný městský dům na půdorysu písmene T s podloubím, postavený ve stylu tzv. socialistického realismu v roce 1956 podle projektu Ing. Borise Jelčaninova z roku 1955, jako součást jednotně koncipované blokové zástavby Hlavní třídy. 1194569272
městský dům Poruba; První Obvod Porubská č.p. 555/30 Čtyřpatrový městský dům nepravidelného půdorysu, postavený v 1. polovině 50. let 20. století ve stylu tzv. socialistického realismu, doplněný sgrafitovou výzdobou V. Berky a L. Syneckého z roku 1956. Součást jednotně řešeného bloku domů zv. Věžičky. 1257091791
městský dům Druhý Obvod I; Poruba Hlavní třída č.p. 698/92 Obytný městský dům s obchodním parterem a průjezdní částí byl postaven ve stylu tzv. socialistického realismu podle projektu Borise Jelčaninova v roce 1954 jako součást jednotně koncipované blokové zástavby vymezující Hlavní třídu. 1261556440
městský dům Poruba; První Obvod Hlavní třída č.p. 567/75 Nárožní obytný dům s plochostropým loubím a obchodním parterem, postavený podle projektu Borise Jelčaninova v roce 1955, projev socialistického realismu doplněný sochařskou výzdobou atiky. Součást jednotně koncipované blokové zástavby Hlavní třídy. 1283508373
sousoší Zemědělství Poruba Hlavní třída č.p. 567/75 Zemědělství, sousoší Vladislava Gajdy a Jiřího Myszaka z r. 1957, osazené na atice. Bohyně úrody Deméter s jablkem a věncem navlečeným na pravé ruce, žnečka a mladá dívka se snopem obilí. Původně součást alegorické skupiny Kultura, Zemědělství a Průmysl. 1283508373_0001
sousoší Kultura a Průmysl Poruba Hlavní třída č.p. 567/75 Kultura, sousoší Vladislava Gajdy a Jiřího Myszaka z r. 1957, osazené na atice. Žena s lyrou v ruce a lipovou ratolestí, mladý dělník v pracovní zástěře s kladivem v ruce a jinošský akt. Původně součást alegorické skupiny Kultura, Zemědělství a Průmysl. 1283508373_0002
městský dům Druhý Obvod I; Poruba Hlavní třída č.p. 687/100 Šestipodlažní nárožní dům s obchodním parterem postavený ve stylu tzv. socialistického realismu podle projektu Borise Jelčaninova v roce 1953. Součást jednotně řešené blokové zástavby podél Hlavní třídy. 1355658304
městský dům Druhý Obvod I; Poruba Hlavní třída č.p. 699/90 Obytný městský dům s obchodním parterem a průjezdem, postavený ve stylu socialistického realismu podle projektu Borise Jelčaninova v polovině 50. let 20. století. Součást jednotně řešené blokové zástavby vymezující Hlavní třídu. 1380407981
městský dům, z toho jen č. o. 97 Poruba; První Obvod č.p. 583 Šestipodlažní nárožní obytný dům s podloubím a obchodním parterem postavený podle projektu Borise Jelčaninova v letech 1953-1954 ve stylu socialistického realismu. Součást blokové zástavby Hlavní třídy. 1381359498
soubor obytných domů zvaný „Oblouk“ Poruba; První Obvod U Oblouku č.p. 501/10; 11; 12; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 Blok dvanácti obytných domů dispozičně řazených do oblouku, s nárožním věžovým domem, dvěma průjezdy a dochovanou sgrafitovou výzdobou na průčelí. Domy byly postaveny v 1. polovině 50. let 20. století ve stylu tzv. socialistického realismu. 1471198486
městský dům (Oblouk) Poruba U Oblouku č.p. 511/2 Součást bloku obytných domů, tzv. Oblouku, který byl postaven v 1. polovině 50. let 20. století ve stylu tzv. socialistického realismu. Sedmipodlažní nárožní, rizalitově vystupující dům. 1471198486_0001
městský dům (Oblouk) Poruba U Oblouku č.p. 501/2 Součást bloku obytných domů, tzv. Oblouku, který byl postaven v 1. polovině 50. let 20. století ve stylu tzv. socialistického realismu. Šestipodlažní dům ve frontě domů, o třech okenních osách. 1471198486_0002
městský dům (Oblouk) Poruba U Oblouku č.p. 501/3 Součást bloku obytných domů, tzv. Oblouku, který byl postaven v 1. polovině 50. let 20. století ve stylu tzv. socialistického realismu. Šestipodlažní obytný dům ve frontě domů, o sedmi okenních osách, s obchodním parterem. 1471198486_0003
městský dům (Oblouk) Poruba U Oblouku č.p. 501/4 Součást bloku obytných domů, tzv. Oblouku, který byl postaven v 1. polovině 50. let 20. století ve stylu tzv. socialistického realismu. Šestipodlažní obytný dům ve frontě domů, o sedmi okenních osách s obchodním parterem. 1471198486_0004
městský dům (Oblouk) Poruba U Oblouku č.p. 501/5 Součást bloku obytných domů, tzv. Oblouku, který byl postaven v 1. polovině 50. let 20. století ve stylu tzv. socialistického realismu. Šestipodlažní obytný dům ve frontě domů, o sedmi okenních osách s obchodním parterem. 1471198486_0005
městský dům (Oblouk) Poruba U Oblouku č.p. 501/6 Součást bloku obytných domů, tzv. Oblouku, který byl postaven v 1. polovině 50. let 20. století ve stylu tzv. socialistického realismu. Šestipodlažní průjezdní obytný dům ve frontě domů, o osmi okenních osách s obchodním parterem. 1471198486_0006
městský dům (Oblouk) Poruba U Oblouku č.p. 501/7 Součást bloku obytných domů, tzv. Oblouku, který byl postaven v 1. polovině 50. let 20. století ve stylu tzv. socialistického realismu. Šestipodlažní průjezdní dům ve frontě domů, o sedmi okenních osách s obchodním parterem. 1471198486_0007
městský dům (Oblouk) Poruba U Oblouku č.p. 501/8 Součást bloku obytných domů, tzv. Oblouku, který byl postaven v 1. polovině 50. let 20. století ve stylu tzv. socialistického realismu. Šestipodlažní obytný dům ve frontě domů, o sedmi okenních osách s obchodním parterem. 1471198486_0008
městský dům (Oblouk) Poruba U Oblouku č.p. 501/9 Součást bloku obytných domů, tzv. Oblouku, který byl postaven v 1. polovině 50. let 20. století ve stylu tzv. socialistického realismu. Šestipodlažní průjezdní obytný dům ve frontě domů, o sedmi okenních osách s obchodním parterem. 1471198486_0009
městský dům (Oblouk) Poruba U Oblouku č.p. 501/10 Součást bloku obytných domů, tzv. Oblouku, který byl postaven v 1. polovině 50. let 20. století ve stylu tzv. socialistického realismu. Šestipodlažní průjezdní obytný dům ve frontě domů, o sedmi okenních osách s obchodním parterem. 1471198486_0010
městský dům (Oblouk) Poruba U Oblouku č.p. 501/11 Součást bloku obytných domů, zvaného Oblouk, který byl postaven v 1. polovině 50. let 20. století ve stylu tzv. socialistického realismu. Šestipodlažní objekt o třech okenních osách s obchodním parterem. 1471198486_0011
městský věžový dům (Oblouk) Poruba U Oblouku č.p. 500/12 Součást bloku obytných domů, tzv. Oblouku, který byl postaven v 1. polovině 50. let 20. století ve stylu tzv. socialistického realismu. Devítipodlažní věžicová budova na okraji celého bloku, doplněná polygonální obytnou hmotou s cibulovou střechou. 1471198486_0012
spojovací „trakt“ (Oblouk) Poruba Součást bloku obytných domů, tzv. Oblouku, který byl postaven v 1. polovině 50. let 20. století ve stylu tzv. socialistického realismu. Spojovací průchozí pětipodlažní trakt navazuje ze západní strany na další obytný blok domů. 1471198486_0013
reliéf Poruba U Oblouku 506/7 Reliéf od Antonína Širůčka z let 1951–1952 nad vstupní branou zobrazuje odchod do práce, matku se psem loučící se se synem, který jde zřejmě poprvé do práce v doprovodu otce, hornický znak a vítání matky a dcery s otcem vracejícím se z práce. 1471198486_0701
soubor městských domů Druhý Obvod I; Poruba Hlavní třída č.p. 684/106; 108 Obytný blok dvou městských domů s obchodním parterem a centrální průjezdní hmotou, postavený v roce 1953 podle projektu Borise Jelčaninova ve stylu tzv. socialistického realismu. Komplex je součástí jednotně řešené zástavby po stranách Hlavní třídy. 1551276528
městský dům Poruba Hlavní třída č.p. 683/108 Jeden z domů obytného bloku dvou městský domů s obchodním parterem a dominantní centrální částí s průjezdem, postavený v roce 1953 podle projektu Borise Jelčaninova ve stylu tzv. socialistického realismu. 1551276528_0001
městský dům Poruba Hlavní třída č.p. 684/106 Jeden z domů obytného bloku dvou městský domů s obchodním parterem a dominantní centrální částí s průjezdem, postavený v roce 1953 podle projektu Borise Jelčaninova ve stylu tzv. socialistického realismu. 1551276528_0002
schodiště Poruba Schodiště do suterénu z dvorní strany objektu. 1551276528_0101
městský dům Poruba; První Obvod 17. listopadu č.p. 593/42 Šestipodlažní obytný dům členitého půdorysu s obchodním parterem na nároží blokové zástavby ulice 17. listopadu postaven ve stylu tzv. socialistického realismu v roce 1955, podle projektu Borise Jelčaninova z roku 1954. 1667587680
městský dům Druhý Obvod I; Poruba Hlavní třída č.p. 705/78 Osmipodlažní obytný dům s obchodním parterem na nároží blokové zástavby, z níž rizalitově vystupuje, postavený v 50. letech 20. století ve stylu socialistického realismu podle projektu Borise Jelčaninova. 1671040090
soubor městských domů Poruba; První Obvod Porubská č.p. 549/18; 20 Dvojice navazujících obytných domů, postavených v roce 1956 podle projektu Borise Jelčaninova a urbanistického návrhu Miloslava Čtvrtníčka. Součást obytného bloku zv. Věžičky, postaveného ve stylu tzv. socialistického realismu. 1672451976
městský dům Poruba Porubská 549/18 Pětipodlažní obytný dům o osmi okenních osách v průčelí, s balustrovou atikou, navazující na obytný dům stejného čísla popisného na nároží obytného bloku s přízemní krytou terasou při bočním průčelí. Součást obytného bloku zv. Věžičky z roku 1956. 1672451976_0001
městský dům Poruba Porubská č.p. 549/20 Mírně odsazený pětipodlažní obytný dům v blokové zástavbě, o devíti okenních osách v průčelí, s balustrovou atikou, navazující na obytný dům stejného čísla popisného. Součást obytného bloku zv. Věžičky z roku 1956. 1672451976_0002
soubor městských domů Poruba; První Obvod Hlavní třída č.p. 557/87; 89; 91; 93; 95 Obytný blok městských domů s obchodním parterem a průjezdem, postavený ve stylu tzv. socialistického realismu podle projektu Borise Jelčaninova v 1. pol. 50. let 20. století. Součást jednotně řešené blokové zástavby Hlavní třídy. 1684016124
městský dům I. Poruba Hlavní třída 557/87 Průjezdní obytný městský dům v blokové zástavbě na půdorysu písmene L, s průčelím o deseti okenních osách a obchodním parterem, podél páteřní Hlavní třídy. Součást obytného bloku domů. 1684016124_0001
městský dům II. Poruba Hlavní třída 557/89 Průjezdní obytný městský dům v blokové zástavbě na půdorysu písmene L, s průčelím o deseti okenních osách a obchodním parterem, podél páteřní Hlavní třídy. Součást obytného bloku domů. 1684016124_0002
městský dům III. Poruba Hlavní třída 557/91 Šestipodlažní městský dům v blokové zástavbě, s průčelím o šesti okenních osách a obchodním parterem, podél páteřní Hlavní třídy. Součást obytného bloku domů. 1684016124_0003
městský dům IV. Poruba Hlavní třída 557/93 Šestipodlažní městský dům v blokové zástavbě, s průčelím o šesti okenních osách a obchodním parterem, podél páteřní Hlavní třídy. Součást obytného bloku domů. 1684016124_0004
městský dům V. Poruba Hlavní třída č.p. 557/95 Nárožní šesti- a sedmipodlažní městský dům v blokové zástavbě, s průčelím o šesti okenních osách a obchodním parterem, podél páteřní Hlavní třídy. Součást obytného bloku domů. 1684016124_0005
soubor městských domů Poruba; První Obvod Porubská č.p. 552/24; 26; 28 Čtyřpatrový obytný městský dům s obchodním parterem, postavený ve stylu socialistického realismu podle projektu Borise Jelčaninova v roce 1956. Dům je součástí jednotně koncipovaného bloku městských domů zv. Věžičky. 1747185716
městský dům Poruba Porubská č.p. 552/24 Mírně vtažený pětipodlažní obytný dům v blokové zástavbě, s obchodním parterem. Průčelí o devíti okenních osách s balustrovou atikou. Součást obytného bloku zv. Věžičky z roku 1956. 1747185716_0001
městský dům Poruba Porubská 552/26 Mírně vtažený pětipodlažní obytný dům v blokové zástavbě, s obchodním parterem. Průčelí o osmi okenních osách. Součást obytného bloku zv. Věžičky z roku 1956. 1747185716_0002
městský dům Poruba Porubská 552/28 Mírně vtažený pětipodlažní obytný dům v blokové zástavbě, s obchodním parterem. Průčelí o osmi okenních osách. Součást obytného bloku zv. Věžičky z roku 1956. 1747185716_0003
městský dům Druhý Obvod I; Poruba Hlavní třída č.p. 695/98 Nárožní šesti- a sedmipodlažní obytný dům s obchodním parterem, postavený ve stylu tzv. socialistického realismu v roce 1956 podle projektu Borise Jelčaninova. Součást jednotně řešené blokové zástavby vymezující Hlavní třídu a Alšovo náměstí. 1768189340
městský dům Poruba; První Obvod Porubská č.p. 551/22 Věžový obytný městský dům s průchodem, postavený v roce 1956 podle projektu Borise Jelčaninova a urbanistického návrhu Miloslava Čtvrtníčka. Součást a zároveň dominanta obytného bloku zv. Věžičky, postaveného ve stylu tzv. socialistického realismu. 1793174937
městský dům Poruba; První Obvod Hlavní třída č.p. 592/115 Obytný městský nárožní dům na půdorysu písmene T s obchodním parterem, postavený ve stylu tzv. socialistického realismu podle projektu Borise Jelčaninova a Vladimíra Meduny v roce 1954. Součást jednotně řešené blokové zástavby kolem Hlavní třídy. 1836316688

Blíže Památkový Katalog a Mapa Památkového katalogu.

Galerie editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat