Měsíce Uranu

přirozený satelit planety Uran

Planeta Uran má 27 v současné době známých měsíců. První a největší z nich, Titania a Oberon, byly objeveny Williamem Herschelem už v roce 1787, tedy 6 let po objevu vlastní planety.

Největší Uranovy měsíce: zleva Puck, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania a Oberon

Tabulka

editovat
Jméno Označení Elementy dráhy Rozměr (km) Mag. Rok objevu Objevitel
definit.  předběžné  velká poloosa (103 km) výstř. sklon dráhy (°) doba oběhu (dny)
Cordelia VI S/1986 U7 49,8 0,0003 0,0850 0,3350 40 23,1 1986 R. Terrile / Voyager 2
Ophelia VII S/1986 U8 53,8 0,0099 0,1040 0,3764 42 22,8 1986 R. Terrile / Voyager 2
Bianca VIII S/1986 U9 59,2 0,0009 0,1930 0,4346 51 22,0 1986 Voyager 2
Cressida IX S/1986 U3 61,8 0,0004 0,0060 0,4636 80 21,1 1986 S.P. Synnott / Voyager 2
Desdemona X S/1986 U6 62,7 0,0001 0,1130 0,4737 64 21,5 1986 S.P. Synnott / Voyager 2
Juliet XI S/1986 U2 64,4 0,0007 0,0650 0,4931 93 20,6 1986 S.P. Synnott / Voyager 2
Portia XII S/1986 U1 66,1 0,0001 0,0590 0,5132 135 19,9 1986 S.P. Synnott / Voyager 2
Rosalind XIII S/1980 S6 69,9 0,0001 0,2790 0,5585 72 21,3 1986 S.P. Synnott / Voyager 2
Cupid XXVII S/2003 U2 74,8 0,0000 0,0000 0,6180 10 26 2003 M. R. Showalter, J. J. Lissauer
Belinda XIV S/1986 U5 75,3 0,0001 0,0310 0,6235 80 21,0 1986 S.P. Synnott / Voyager 2
Perdita XXV S/1986 U10 76,4 0,0000 0,0000 0,6380 20 24,0 1999 E. Karkoschka / Voyager 2
Puck XV S/1985 U1 86,0 0,0001 0,3190 0,7618 162 19,2 1985 S.P. Synnott / Voyager 2
Mab XXVI S/2003 U1 97,7 0,0000 0,0000 0,9229 10 26 2003 M. R. Showalter, J. J. Lissauer
Miranda V   129,4 0,0018 4,3380 1,4135 471 15,3 1948 G. Kuiper
Ariel I   191,0 0,0012 0,0410 2,5204 1158 13,2 1851 W. Lassell
Umbriel II   266,3 0,0040 0,1280 4,1442 1169 14,0 1851 W. Lassell
Titania III   435,9 0,0012 0,0790 8,7059 1578 13,0 1787 W. Herschel
Oberon IV   583,5 0,0013 0,0680 13,4632 1522 13,2 1787 W. Herschel
Francisco XXII S/2001 U3 4276    0,146    145,20    266,6       22 25,0 2001 M. Holman et al., Gladman et al.
Caliban XVI S/1997 U1 7231    0,143    140,90    579,7       72 22,4 1997 B.J. Gladman et al
Stephano XX S/1999 U2 8004    0,159    144,10    677,4       32 24,1 1999 B. Gladman et al.
Trinculo XXI S/2001 U1 8578    0,208    167,00    759,0       18 25,4 2001 M. Holman et al.
Sycorax XVII S/1997 U2 12179    0,522    159,40    1288,3       150 20,8 1997 P.D. Nicholson et al.
Margaret XXIII S/2003 U3 14345    0,661    56,60    1694,8       20 25,2 2003 S. S. Sheppard
Prospero XVIII S/1999 U3 16243    0,443    152,00    1977,3       50 23,2 1999 M. Holman et al.
Setebos XIX S/1999 U1 17501    0,584    158,20    2234,8       47 23,3 1999 J.J. Kavelaars et al.
Ferdinand XXIV S/2001 U2 20901    0,368    169,80    2823,4       21 25,1 2001 M. Holman et al., B. Gladman et al.

Poznámky

editovat
 • Magnituda – je uvedena střední hodnota Magnitudy (zdánlivé hvězdné velikosti) v opozici Uranu se Zemí.
 • Rozměr – je uveden střední průměr tělesa; u malých těles jsou rozměry odhadnuty na základě pozorované magnitudy a předpokládaného albeda (odrazivosti) těchto těles (0,04).

Rodiny Uranových měsíců

editovat

Na základě charakteru oběžných drah jsou Uranovy měsíce rozdělovány do 3 skupin, nazývaných obvykle rodinami.[1]

 • Vnitřní měsíce s pravidelnými drahami: Tyto měsíce obíhají v blízkosti planety po drahách v rovinách ležících téměř přesně v rovině rovníku planety a dráhy jsou prakticky kruhové. Jejich rotace je vázaná. Do této rodiny patří Ophelia, Bianca, Cressida, Desdemona, Juliet, Portia, Rosalind, Belinda, Puck, Perdita, Mab a Cupid. Všechny leží mezi Uranovými prstenci nebo v jejich těsné blízkosti; měsíc Mab dokonce leží uvnitř prstence Mí.
 • Vnější měsíce s pravidelnými drahami: Tyto měsíce obíhají ve střední vzdálenosti od planety po drahách v rovinách ležících téměř přesně v rovině rovníku planety a dráhy jsou prakticky kruhové. Jejich rotace je vázaná. Do této rodiny patří největší Uranovy měsíce Miranda, Ariel, Umbriel, Titania a Oberon.
 • Měsíce s nepravidelnými drahami
  • Měsíce s nepravidelnými prográdními drahami: Tyto měsíce obíhají ve větších vzdálenostech od planety po více či méně výstředných prográdních drahách (tj. ve stejném směru, ve kterém rotuje Uran kolem své osy). Jedná se pravděpodobně o zachycená transneptunická tělesa. Do této rodiny patří zatím jediný člen, Margaret.
  • Měsíce s nepravidelnými retrográdními drahami: Tyto měsíce obíhají ve větších vzdálenostech od planety po více či méně výstředných retrográdních drahách (tj. v opačném směru, než ve kterém rotuje Uran kolem své osy). Jedná se pravděpodobně o zachycená transneptunická tělesa. Do této rodiny patří Caliban, Stephano, Trinculo, Sycorax, Prospero, Setebos, Francisco a Ferdinand.

První měsíce objevil sám objevitel Uranu William Herschel.[2] Do roku 1986 bylo známo jen 5 největších měsíců.

Jedenáct dalších měsíců objevila sonda Voyager 2 v roce 1986, přičemž jeden z nich (Perdita) byl objeven až při pozdějším studiu fotografií.[1] Vzdálené měsíce byly objeveny až po roce 1997 se zdokonalením pozorovacích metod.

Zajímavost

editovat

Jména Uranových měsíců se volí podle postav z děl Williama Shakespeara a Alexandra Popea (některé z nich jsou zároveň mytologické).[1] Například Titania a Oberon jsou král a královna skřítků ze Snu noci svatojánské. Puck se jmenuje rozpustilý skřítek z téže hry.

Reference

editovat
 1. a b c Astronomia [online]. Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 2007 [cit. 2009-01-18]. Kapitola Měsíce. Dostupné online. 
 2. Astronomia [online]. Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 2007 [cit. 2009-01-18]. Kapitola Uran. Dostupné online. 

Externí odkazy

editovat