Lusacký summit

Lusacký summit byl zásadním milníkem na cestě integrace Afriky. Jednalo se o 37. zasedání Shromáždění hlav států Organizace africké jednoty v zambijské Lusace ve dnech 9.11. července 2001. Zasedání se zúčastnilo pouze 33 představitelů členských zemí.

Zasedání navázalo na předchozí jednání v Sirtě (1999) a Lomé (2000). Jejím hlavním úkolem byla implementace předchozích rámcových rozhodnutí o založení Africké unie.

Konference dospěla k několika klíčovým rozhodnutím: