Luboš Bělka

český religionista a vysokoškolský pedagog

Doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (* 31. března 1958 Vimperk) je český buddholog a religionista. Roku 1983 vystudoval filozofii a biologii na Masarykově univerzitě v Brně. Pokračoval ve studiu a v roce 1990 obdržel vědecký titul CSc. díky práci na téma vědeckého kreacionismu.

Luboš Bělka
Lubos Belka.jpg
Narození 31. března 1958 (62 let)
Vimperk
Alma mater Masarykova univerzita
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Nejdříve pracoval jako biolog v ústavu Akademie věd České republiky, avšak po otevření studijního oboru religionistika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity přešel na Ústav religionistiky, kde působí v postu docenta dodnes. Jeho odborný zájem je směřován na buddhismus, zejména pak v Rusku, Burjatsku a Tibetu. Od roku 2013 se věnuje pozůstalosti československého archelogoa Lumíra Jisla.

Vybrané publikaceEditovat

 • BĚLKA, Luboš. Buddha a jeho zobrazování. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6545-1. 
 • BĚLKA, Luboš. Buddhistická eschatologie: Šambhalský mýtus. Brno: Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3491-2. 
 • BĚLKA, Luboš. Tibetský buddhismus v Burjatsku. Brno: Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2727-4. 
 • BĚLKA, Luboš. Evolucionismus a vědecký kreacionismus. Brno: CERM, 1998. ISBN 80-7204-079-0. 

Vzdělání a akademická kvalifikaceEditovat

 • 1999: doc., obor obecné dějiny, FF MU Brno, habilitace "Burjatský buddhismus: Historie a současnost (se zvláštním zřetelem na klášterní síť)"
 • 1990: CSc., obor filosofie, FF MU Brno, disertace "Vědecký kreacionismus"
 • 1985: PhDr., obor filosofie, FF MU Brno
 • 1979-1983: studium filosofie a biologie na FF MU a PřF MU Brno

Přehled zaměstnáníEditovat

 • červen 1999-: docent ÚR (Ústav religionistiky) FF MU Brno
 • prosinec 1996 - květen 1999: odborný asistent ÚR FF MU Brno
 • leden 1995 - prosinec 1998: vědecký pracovník FLÚ (Filosofický ústav) AV ČR Praha
 • květen 1993 - prosinec 1994: vědecký pracovník ÚR FF MU Brno
 • listopad 1988 - duben 1993: odborný a později vědecký pracovník LEB (Laboratoř evoluční biologie) ČSAV Praha
 • říjen 1985 - říjen 1988 interní vědecký aspirant LEB ČSAV Praha
 • září 1984 - září 1985: studijní pobyt na Katedře filosofie FF MU Brno

Pedagogická činnostEditovat

 • Buddhismus
 • Tibetský buddhismus
 • Buddhismus v Rusku
 • Buddhistická ikonografie
 • Náboženství a evoluce
 • Dějiny tibetského buddhismu ve Vnitřní Asii 20. stol.
 • "Hollywoodský" buddhismus

Vědeckovýzkumná činnostEditovat

 • Řešitel projektu: "Multimediální výuka religionistiky: Inovace studijního předmětu Dějiny tibetského buddhismu ve Vnitřní Asii ve 20. století", Fond rozvoje vysokých škol, č. 1615/2012.
 • Řešitel projektu: "Ikonografie Šambhaly: Religionistické zpracování jednoho zobrazení tibetského buddhismu", Grantový fond FF MU, 2011
 • Řešitel projektu: "Inovace kursu Tibetská kniha mrtvých", Fond rozvoje vysokých škol, č. 2205/2010.
 • Řešitel projektu: "Inovace kursu Eschatologie v religionistické perspektivě", Fond rozvoje vysokých škol, č. 1575/2009.
 • Řešitel projektu: "Inovace kursu Buddhismus I.", Fond rozvoje vysokých škol, č. 1156/2008.
 • Spoluřešitel grantu: "Božstva tibetských náboženství v religionistickém přístupu", hlavní řešitel Daniel Berounský, GAČR č. 401/08/0762, 1.1.2008 - 31.12.2010.
 • Koordinátor projektu REVACERN (Religions and Values: Central and Eastern European Research Network), FP6-2004-CITIZENS-5 COORDINATION ACTIONS, 1.1.2007 - 31.12.2009.
 • Řešitel projektu: "Inovace kursu Náboženství a evoluce", Fond rozvoje vysokých škol, č. 1403/2007.
 • Řešitel projektu: "Multimediální výuka religionistiky: Inovace kursu Tibetský buddhismus", Fond rozvoje vysokých škol, č. 2057/2006.
 • Řešitel grantu: "Obraz a text v buddhismu: Tibetská a mongolská ikonografie", GAČR č. 401/03/2744, 1.1.2005 - 31.12.2007.
 • Pobytový grant: "Academic Study of Religions with Emphasis on Comparative Buddhology", Fulbright Scholar Program, Department of Religion, The University of Vermont, Burlington, USA, 2.9.2004-24.6.2005.
 • Řešitel projektu: "Multimediální výuka religionistiky: Inovace kursu Buddhismus v Rusku", Fond rozvoje vysokých škol, č. 2130/2005.
 • Řešitel projektu Cursus Innovati: "Doktorské studium religionistiky", Vzdělávací nadace Jana Husa Brno, 1.12.2003 - 30.11.2004, spoluřešitel Dušan Lužný, č. CI0301/NIF I.
 • Spoluřešitel grantu: "Religious Policy towards Tibetan Buddhism in the Peoples Republic of China: A Comparative Analysis", grant Chiang Ching-kuo International Sinological Center (CCK-ISC), Taiwan, 1.7.2003 - 30.6.2005, hl. řešitel Martin Slobodník.
 • Vedoucí projektu: "Sikhská náboženská diaspora ve Velké Británii", Fond rozvoje vysokých škol, řešitelka: Monika Urbanová, 2949/2005.
 • Spolupracovník grantu: "Orientalismus a jeho vliv na konverzi k asijským náboženstvím: akulturace buddhismu a hinduismu v České republice", grant GAČR č. 401/03/1553, doba trvání: 1.1.2002 - 31.12.2005, hl. řešitel Dušan Lužný.
 • Spoluřešitel grantu: "Kabinet multikulturní výchovy", grant MŠMT, 1.1. - 31.12.2003, hl. řešitel: Jiří Němec.
 • Vedoucí skupinového grantu: "History of Tibetan Buddhism in Inner Asia in the 20th Century", Course Development Competition, CEU Budapest, 1.9.2002 - 30.6.2003.
 • Řešitel projektu: "Multimediální výuka religionistiky: Inovace kursu Buddhistická ikonografie", Fond rozvoje vysokých škol, č. 703/2002.
 • Vedoucí projektu: "Západní imaginace a tibetský buddhismus", Fond rozvoje vysokých škol, řešitelka: Jana Rozehnalová, č. 675/2002.
 • Vedoucí skupinového grantu: "Religion, Nationality and Identity: A Comparative Study of Transforming Societes (Buryatia, Mongolia and Amdo)", Research Support Scheme Praha, Grant No. 82/2000, 1.7.2000 - 30.6.2002.
 • "Normativní a žité náboženství", program Cursus innovati Vzdělávací nadace J. Husa v Brně, grant č. CIf82, 1.6.1998 - 30.4.1999.
 • Účast na skupinovém grantu "Magisterské studium religionistiky", Open Society Fund, Higher Education Support Program, Praha, HC 11/96, vedoucí Dalibor Papoušek, 1.9.1996 - 30.9.1999.
 • Individuální grant "Buryat Buddhism in Eastern Europe (Russia): History and Present State", Research Support Scheme Praha, Grant No. 73/1995, 1.6.1995 - 31.7.1997.
 • T. G. Masaryk Scholarship, Department of the Study of Religions, School of African and Oriental Studies, University of London, UK, 1.9. - 30.11.1995.
 • "Náboženství v totalitní a posttotalitní společnosti: Severní buddhismus", Vzdělávací nadace J. Husa v Brně, grant č. 1.1.3.; 1.1. - 30.6.1995.
 • Badatelský grant, Burjatsko 1.6. - 1.9.1993, Nadace Charty 77, č. 782/93.
 • Badatelský grant, Burjatsko 1.6. - 1.9.1993, Nadání Hlávkových, č. 185/93.
 • Badatelský grant, Burjatsko 1.7. - 31.8.1993, Český literární fond, č.170/93-010/Má.

Ocenění vědeckou komunitouEditovat

 • Redakce sborníků 2006: Náboženství a tělo, Brno - Praha: Masarykova univerzita - Malvern (s Ivou Doležalovou a Eleonórou Hamar) 1999: Normativní a žité náboženství, Brno - Bratislava: Masarykova univerzita - Chronos (s Milanem Kováčem)
 • Pozvání k přednáškám na zahraničních universitách 2006: Universität Wien Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde, Vienna, Austria 2005: Indiana University Bloomington, IN, USA 2005: University of Vermont, Burlington, VT, USA 2004: University of Cambridge, Velká Británie 2002: Katolická universita v Lublinu, Polsko 2002: Universita v Szegedu, Maďarsko 1999: Varšavská universita, Polsko 1997: Tartuská universita, Estonsko 1996: Akademie věd, Petrohrad, Rusko
 • 2004 - 2016: člen oborové komise Filosofie, specializace religionistika na FF UK Praha
 • 2001 - 2003: člen oborové rady č. 9 GAAV Praha (Humanitní a filologické obory)
 • 2002 - doposud: předseda (od roku 2012) oborové komise Religionistika na FF MU Brno
 • 2007 - doposud: člen oborové rady Filozofie na FF MU Brno
 • 2016 - doposud: člen oborové rady Filozofie, obor religionistika na FF UP Pardubice
 • 2015 - doposud: člen oborové rady Jazyky a kultura Číny a Japonska na FF UP Olomouc
 • 2006 - doposud: člen redakční rady RELIGIO, Brno
 • 2005 - doposud: člen redakční rady Studia Orientalia Slovaca, Bratislava
 • 2004 - doposud: člen redakční rady religionistické ročenky PANTHEON, Pardubice
 • 2004 - doposud: člen redakční rady časopisu NOVÝ ORIENT, Praha
 • 2001 - doposud: člen redakční rady religionistické ročenky HIERON, Bratislava, Slovensko
 • 2002 - 2004: člen správní rady Akademického informačního centra,o.p.s, Brno

PublikaceEditovat

 • BĚLKA, Luboš. The story of photographs: Zaya Gegeenii Khüree in the 1950s. In Isabelle Charleux (Ed.). Bulletin du Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco. supplément no. 5. Monaco: Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco, 2016. s. 121-133, 13 s. ISBN 979-1-09-256529-4. info
 • BĚLKA, Luboš. Lumír Jisl: Život a dílo. In Bělka Luboš; Šindelář Pavel. Lumír Jisl, Čínský deník. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 198-215, 18 s. ISBN 978-80-210-8142-0. info
 • BĚLKA, Luboš. Obraz buddhismu v československých cestopisech do Mongolska v padesátých letech dvacátého století. In Pecha, Lukáš. Staré civilizace Asie a Afriky. První vydání. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. s. 150-169, 20 s. ISBN 978-80-261-0416-2. info
 • BĚLKA, Luboš. "Mongolia at last! I’m at the threshold of the great goal of my life": Lumír Jisl and Ulaanbaatar in the summer of 1957. In Ulaanbaatar 1957-1963: Testimony of Lumír Jisl. Ulaanbaatar, 2015. s. 23-29, 7 s. ISBN 978-99973-0-668-5. info
 • BĚLKA, Luboš. Mongolsko a Čína objektivem Lumíra Jisla: vzácný fotografický archiv z let 1957-1963. Historická fotografie, Brno: Technické muzeum, 2015, roč. 14, č. 1, s. 4-21. ISSN 1213-399X. info
 • BĚLKA, Luboš. Mandala a dějiny: Bidija D. Dandaron a burjatský buddhismus. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 170 s. ISBN 978-80-210-6725-7.Digitální knihovna FF MU info
 • BĚLKA, Luboš. Buryat Buddhism and Russia: Religion and Politics. In Kollmar-Paulenz Karénina; Reinhardt Seline; Skrynnikova Tatiana. Religion and Ethnicity in Mongolian Societies: Historical and Contemporary Perspectives. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2014. s. 81-96, 16 s. Studies in Oriental Religions 69. ISBN 978-3-447-10180-6. info
 • BĚLKA, Luboš. Mif Šambaly: viděnija, vizualizacii i vozrožděnije mifa v Burjatii. In Garri, Irina. Buddizm v istorii i kulture burjat. Ulan-Ude: Rossijskaja akademija nauk, 2014. s. 229-247, 19 s. Institut mongolovědějija, buddologii i tibetologii. ISBN 978-5-9905883-0-1. info
 • BĚLKA, Luboš. Československé studium buddhismu v padesátých a šedesátých letech 20. století: Bádání v Asii. In Kečka Roman – Benická Jana. Medzi východom a západom: Multikultúrne procesy, migrácia a náboženstvo v strednej Európe. Bratislava: Chronos, 2014. s. 90-114, 24 s. ISBN 978-80-89027-42-2.info
 • BĚLKA, Luboš. Zobrazení posmrtných soudů v tibetském překladu Sútry o deseti králích: popis a komparativní analýza. Acta Universitatis Carolinae, Philologica, Orientalia Pragensia, Praha: Karolinum, 2013, Neuveden, č. 19, s. 73-84. ISSN 0567-8269. info
 • BĚLKA, Luboš. Buddha a jeho zobrazování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 132 s. ISBN 978-80-210-6545-1. Digitální knihovna FF MU info
 • BĚLKA, Luboš. Mandala Dandarona : Vizualnaja reprezentacija istorii neoficialnoj burjatskoj buddijskoj sangchi sovětskogo perioda. Tartaria Magna, 2012, roč. 2, č. 1, s. 148-169. ISSN 2224-9559. info
 • BĚLKA, Luboš. Předbajkalský buddhismus pohledem československých legionářů : interiér Alarského kláštera. Nový Orient, Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2012, roč. 67, č. 1, s. 57-61. ISSN 0029-5302. info
 • BĚLKA, Luboš. Tibetan deities with animal heads : Prague fragment of Bardo thödol. In Kečka, Roman. Buddhism in Asia. Bratislava: Department of Comparative Religion, 2012. s. 21-30, 10 s. ISBN 978-80-89027-36-1. info
 • BĚLKA, Luboš. Comparative description of the paintings. In Berounský, Daniel. The Tibetan version of the scripture on the Ten Kings : and the quest for Chinese influence on the Tibetan preception of the afterlife. Praha: Triton, 2012. s. 269-297, 29 s. Triton. ISBN 978-80-7387-584-8. info
 • BĚLKA, Luboš. Buddhistický Petrohrad. Praha: Tibetské listy, 2012. 7 s. 42. ISSN 1212-4354. info
 • BĚLKA, Luboš. Buddhismus jako světové náboženství. In Milan Fujda - Eva Klocová - Radek Kundt. Identity v konfrontaci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 159-175, 17 s. ISBN 978-80-210-5558-2. info
 • BĚLKA, Luboš. Předbajkalský buddhismus pohledem československých legionářů: Exteriér Alarského kláštera. Nový orient, Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., 2011, roč. 66, č. 4, s. 55-60. ISSN 0029-5302. info
 • BĚLKA, Luboš. Tibetská božstva se zvířecími hlavami: pražský fragment postav mandaly Bardo thödol. In Olivová Lucie (ed.), Zvířecí mýty a mytická zvířata. Praha: Academia, 2010. s. 96-105, 10 s. ISBN 978-80-200-1815-1. info
 • BĚLKA, Luboš. Religionistika, náboženství a vzdělávání. Pantheon, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010, roč. 4, č. 1, s. 25-32. ISSN 1803-2443. info
 • BĚLKA, Luboš. Sangha in Buryatia at the Beginning of the 21st Century: Triad of National Buddhist Jewels. In Milan Kováč, Tomáš Gál (eds.), Religious Change. Bratislava: Chronos, 2010. s. 81-87, 7 s. ISBN 80-89027-15-6. info
 • BĚLKA, Luboš. Burjatské buddhistické chrámy první čtvrtiny 20. století a vizuální dějiny. In Slobodník Martin (ed.), Našinec v Oriente. Cestovatelia zo Slovenska a Čiech v Ázii a Afrike. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009. s. 199-210, 12 s. ISBN 978-80-223-2643-8. info
 • BĚLKA, Luboš. Institution of Mongolian (Khalkha) Jibzundamba Khutugtu: Religion and Politics on the Treshold of the 21st Century. In Vasileva E. A. et al. (Eds.), Filosofija, religija i kultura stran Vostoka. Sankt-Petěrburg: Izd-tvo Sankt-Petěrburgskogo Universitěta, 2009. s. 309-316, 8 s. ISBN 978-5-288-04831-9.info
 • BĚLKA, Luboš. Háríti: Obrazy buddhistické bohyně. In Lukáš Pecha (ed.), Orientalia Antiqua Nova VIII. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 56-68, 13 s. ISBN 978-80-87094-13-6. info
 • BĚLKA, Luboš. Egitský klášter v Burjatsku a jeho socha Santalového Buddhy. Nový Orient, Praha: Orientální ústav AV ČR, 2009, roč. 64, č. 3, s. 43-48. ISSN 0029-5302. info
 • BĚLKA, Luboš. Buddhistická pekla: Zobrazení a texty vztahující se k třetímu peklu Sangháta. Religio. Revue pro religionistiku, 2009, roč. 17, č. 2, s. 231-249. ISSN 1210-3640. info
 • BĚLKA, Luboš. Smějící se Buddha: Hwašang a jeho zobrazení. In Olivová Lucie (ed.), Postava šibala v asijské slovesnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. s. 67-74, 8 s. ISBN 978-80-244-2404-0. info
 • BĚLKA, Luboš. Russian Field Study of Tibetan Buddhism in the End of 19th and Beginning of 20th Century: Bazar Baradin and Gonbozhab Tsybikov. Pantheon, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, roč. 3, č. 1, s. 51-61. ISSN 1803-2443. info
 • BĚLKA, Luboš. Instituce mongolského (chalšského) bogdgegéna: Náboženství a politika ve Vnitřní Asii na prahu 21. století. Pantheon, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008, roč. 3, č. 2, s. 195-203. ISSN 1803-2443. info
 • BĚLKA, Luboš. Bidija Dandaronič Dandaron a burjatský buddhismus ve 20. století. In Orientalia Antiqua Nova. Plzeň: Dryada, 2008. s. 9-19, 11 s. ISBN 978-80-87025-13-0. info
 • BĚLKA, Luboš. Kalachakra and the Twenty-Five Kulika Kings of Shambhala: A Xylograph from Prague. Religio: Revue pro religionistiku, 2007, roč. 15, č. 1, s. 125-138. ISSN 1210-3640. info
 • BĚLKA, Luboš. Religion and Education: Religious Formation versus Information about Religions. In Klinkhammer G.- Alberts W. (Eds.) Plurality and Representation: Religion in Education, Culture and Society. Bremen: University of Bremen, 2007. s. 100. info
 • BĚLKA, Luboš. Icons Worthwhile to See: Prague Fragment of the Xylograph Five Hundred Gods of Narthang: A First Report. In Pakhomov Sergey et al. (Eds.), Filosofija, religija i kultura stran Vostoka. Sankt-Petěrburg: Izdatělstvo Sankt-Petěrburgskogo Universitěta, 2007. s. 322-331, 10 s. ISBN 978-5-288-04523-3.info
 • BĚLKA, Luboš. "Inteligentní plán" (Intelligent Design) a "vědecký" kreacionismus. In Dopita Miroslav - Staněk Antonín, eds., Multikulturalita a výchova k občanství. Olomouc: Epocha, 2007. s. 108-126, 18 s. ISBN 978-80-87027-37-0. info
 • BĚLKA, Luboš. Burjatský buddhismus a Rusko: Instituce bandido chambolamy a chubilgánů. In Slobodník Martin - Kovács Attila (eds.) Politická moc verzus náboženská autorita v Ázii. Bratislava: Chronos, 2006. s. 251-267, 17 s. ISBN 80-89027-18-0. info
 • BĚLKA, Luboš. Zandan Zhuu and the Buryat Sangha: History and Present State. In The Ecological Problems and Spiritual Traditions of the Peoples of the Baikal Region. Ulan-Ude: Izd-vo GUZ, 2006. s. 143-152, 10 s. ISBN 5-98582-041-6. info
 • BĚLKA, Luboš. Maitreya in Tibetan Buddhism: Image and Myth. Studia Asiatica: International Journal of Asian Studies, 2006, roč. 7, č. 1, s. 65-83. ISSN 1582-9111. info
 • BĚLKA, Luboš. Buddhistická pekla a mnišský stav. Tělesná provinění a odplata. In Doležalová Iva – Hamar Eleonóra – Bělka Luboš, eds., Náboženství a tělo. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 149-158, 10 s. ISBN 80-210-4115-3. info
 • BĚLKA, Luboš. Tibetská buddhistická thanatologie a její obraz na Západě. In Lati Rinpočhe – Jeffrey Hopkins, Smrt, mezistav a znovuzrození. Brno: Barrister and Principal, 2006. s. 85-89, 5 s. Společnost pro odbornou literaturu. ISBN 80-7364-030-9. info
 • BĚLKA, Luboš. Podoby buddhismu na Západě. In Dopita Miroslav – Staněk Antonín, eds., Výchova k občanství v rámci školního vzdělávacího programu se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 70–79, 10 s. ISBN 80-244-1494-5. info
 • BĚLKA, Luboš. Maitréja: buddhistická vize budoucnosti. Studia Orientalia Slovaca, Bratislava, 2006, roč. 5, č. 1, s. 97-114. ISSN 1336-3786. info
 • BĚLKA, Luboš. „Inteligentní plán“ a „vědecký“ kreacionismus: antievolucionismus v praxi. In Bubík Tomáš – Prázný Aleš – Hoffmann (eds.) Náboženství a věda. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 33-41, 9 s. ISBN 80-7194-876-4. info
 • BĚLKA, Luboš. Tibetská náboženská zobrazení a jejich religionistická reflexe: Text - obraz - rituál. In Babyrádová Hana – Havlíček Jiří, eds., Spiritualita. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2006. s. 31-45, 14 s. ISBN 80-210-4206-0. info
 • BĚLKA, Luboš. Jídlo a jeho role v buddhismu. In Tomáš Bubík - Martin Fárek (eds.) Náboženství a jídlo. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 5-12, 8 s. ISBN 80-7194-800-4. info
 • BĚLKA, Luboš. Pozvání k přednáškám na zahraničních universitách - 2005: Indiana University Bloomington, IN, USA. 2005. info
 • BĚLKA, Luboš. Pozvání k přednáškám na zahraničních universitách - 2005: University of Vermont, Burlington, VT, USA. 2005. info
 • BĚLKA, Luboš. člen redakční rady religionistického časopisu HIERON, Bratislava, Slovensko. 2005. info
 • BĚLKA, Luboš. člen redakční rady časopisu NOVÝ ORIENT, Praha. 2005. info
 • BĚLKA, Luboš. člen redakční rady ANTHROPOLOGIA BRUNENSIS, Brno. 2005. info
 • BĚLKA, Luboš. Organisation of the panel, 9th Conference The European Society for Central Asian Studies, "The Local, the Regional and the Global". 2005. info
 • BĚLKA, Luboš. Jamův soud: tibetský obraz pekla. In Kováč Milan - Kovács Attila - Podolinská Tatiana, eds. Cesty na druhý svet. Bratislava: Chronos, 2005. s. 42-53, 12 s. ISBN 80-89027-15-6. info
 • BĚLKA, Luboš. Histoire et renoveau du bouddhisme en Sibérie: Lexemple du datsan dAga. Slavica occitania, Toulouse, 2005, roč. 21, č. 1, s. 339-352. ISSN 1245-2491. info
 • BĚLKA, Luboš. Buddyzm Buriacki: Tradycja i wspolczesnosc. Roczniki Teologiczne, Lublin, 2004, roč. 51, č. 9, s. 169-180. ISSN 0035-7723. info
 • BĚLKA, Luboš. Buddhistická eschatologie: Šambhalský mýtus. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 172 s. Proměny náboženství, sv. 4. ISBN 80-210-3491-2. info
 • BĚLKA, Luboš. Náboženská politika ve vztahu k tibetskému buddhismu v Rusku. Studia Orientalia Slovaca, Bratislava: FiF UK Bratislava, 2004, roč. 3, č. 1, s. 73-89. ISSN 1336-3786. info
 • BĚLKA, Luboš. The Myth of Shambhala: Visions, Visualisations, and the Myth's Resurrection in the Twentieth Century in Buryatia. Archív orientální : Quarterly journal of African and Asian studies, Praha: Academia, 2003, roč. 71, č. 3, s. 247-263. ISSN 0044-8699. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana a Luboš BĚLKA. Tibetský buddhismus a západní imaginace. Slavnost Kálačakry ve Štýrském Hradci. Religio: Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2003, roč. 11, č. 1, s. 53-76. ISSN 1210-3640. info
 • LUŽNÝ, Dušan a Luboš BĚLKA. Podoby buddhismu na Západě. In Lopez, Donald Jr., Příběh buddhismu. Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením. 1. vyd. Brno: Barrister and Principal, 2003. s. 209-221, 13 s. Buddhismus. ISBN 80-86598-54-3. info
 • BĚLKA, Luboš. Mýtus o Šambhale a jeho burjatská aktualizace ve 20. století. Religio, Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2002, roč. 10, č. 1, s. 113-122. ISSN 1210-3640. info
 • BĚLKA, Luboš a Martin SLOBODNÍK. The Revival of Tibetan Buddhism in Inner Asia: A Comparative Perspective. Asian and African Studies, Bratislava: SAP - Slovak Academic Press, Ltd., 2002, roč. 11, č. 1, s. 15-36. ISSN 1335-1257. info
 • BĚLKA, Luboš a Martin SLOBODNIK. Vplyv turizmu na tibetské kláštory - príklad Labrangu. Hieron, Bratislava: Lufema, 2002, VI.-VII., č. 1, s. 24-33. ISBN 80-89058-11-6. info
 • BĚLKA, Luboš. Bidiya D. Dandaron: the case of a Buryat Buddhist and Buddhologist during the Soviet period. In PAPOUŠEK. Doležalová Iva - Martin Luther - Papoušek Dalibor (eds.) The academic study of religion during the Cold War: east and west. New York et al.; Bern et al.: Peter Lang, 2001. s. 171-182. ISBN 0-8204-5151-7. info
 • BĚLKA, Luboš a Daniel BEROUNSKÝ. Burjatský buddhistický obřad "Předložení tisíce ofěr" u stúpy Dašigomon. Religio : Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 2001, roč. 9, č. 1, s. 25-50. ISSN 1210-3640. info
 • BĚLKA, Luboš. K voprosu ob institute chubilganov v burjatskom buddizme. In Mir buddijskoj kultury. Materialy meždunarodnogo simpoziuma. 1. vyd. Ulan-Ude, Aginskoje: Burjatskij naučnyj center RAN, 2001. s. 120-126. info
 • BĚLKA, Luboš. Tibetský buddhismus v Burjatsku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 348 s. Religionistika, sv. 10. ISBN 80-210-2727-4. info
 • BĚLKA, Luboš. Burjatský buddhismus: Tradice a současnost / Buryat Buddhism: Tradition and Presence. In BEROUNSKÝ, Dan, Luboš BĚLKA a Jindřich ŠTREIT. Na konci světa / At the End of the World. 1. vyd. Volary: Stehlík, 2000. s. 113-136. ISBN 80-902707-3-5. info
 • BĚLKA, Luboš. Burjatští "převtělenci" (Chubilgani). Hieron : religionistická ročenka, Bratislava: Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV, 2000, roč. 4-5, s. 3-11. ISSN 8096786091. info
 • BĚLKA, Luboš. Karmický a nirvánický buddhismus jako normativní a žité náboženství. In BĚLKA, Luboš a Milan KOVÁČ. Normativní a žité náboženství. 1. vyd. Brno - Bratislava: Masarykova univerzita - Chronos, 1999. s. 115-124. Religionistika; sv. 9. ISBN 80-210-2047-4. info
 • BĚLKA, Luboš. Buddhism in Estonia. Religion, State and Society, Oxford: Carfax Publishing, 1999, roč. 27, č. 2, s. 245-248. ISSN 0963-7494. info
 • BĚLKA, Luboš. Acagatský klášter. Kapitola z historie burjatského buddhismu. Religio : Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1998, roč. 6, č. 2, s. 202-212. ISSN 1210-3640. info
 • BĚLKA, Luboš. Slovníček odborných pojmů. In CONZE, Edward. Stručné dějiny buddhismu. Brno: Jota, 1997. s. 175-230. ISBN 80-7217-002-3. info
 • BĚLKA, Luboš. Oriental and Buddhist studies in Estonia. Archív orientální : Quarterly journal of African and Asian studies, Praha: Academia, 1996, roč. 64, č. 3, s. 451-459. ISSN 0044-8699. info
 • BĚLKA, Luboš. The restoration of Buddhism in Buryatia: the current state. In DOLEŽALOVÁ, Iva, Břetislav HORYNA a Dalibor PAPOUŠEK. Religions in contact: selected proceedings of the special IAHR conference held in Brno, August 23-26, 1994. 1st ed. Brno: Česká společnost pro studium náboženství - Masarykova univerzita, 1996. s. 163-177. ISBN 80-210-1441-5. info
 • BĚLKA, Luboš. Buddhismus v Estonsku. Religio : Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1996, roč. 4, č. 1, s. 89-94. ISSN 1210-3640. info
 • BĚLKA, Luboš. Restoration of Buryat Buddhism: Some Notes about Monasteries. Religio : Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1994, roč. 2, č. 1, s. 92-106. ISSN 1210-3640. info
 • BĚLKA, Luboš. The Species Notion: Problems of Its Conceptualisation. In PESCE-DELFINO, Vittorio. Biological Evolution. Bari, Italy: Adriatica Editrice, 1987. s. 245-251. info
 • BĚLKA, Luboš. The Species Notion: Problems of Its Conceptualisation. In PESCE-DELFINO, Vittorio. Abstracts of Communications. International Symposium Biological Evolution. Bari, Italy: Adriatica Editrice, 1985. s. 10-11. info

Externí odkazyEditovat