Linie následnictví mexického trůnu

seznam na projektech Wikimedia

Následnictví mexického trůnu probíhalo v době existence monarchie podle mužské (kognatické) primogenitury, tj. trůn dědí nejstarší syn císaře (dědice trůnu), popř. vnuk, poté mladší synové či vnuci a poté nejstarší dcera a poté mladší dcery. Jde o podobný systém následnictví trůnu jako používají např. v Monaku, Španělsku, Thajsku a dříve v Portugalsku nebo Řecku. Od zrušení monarchie se tento následnický systém používá k určení pretendenta trůnu a hlavy císařské rodiny, kterou je aktuálně Maxmilián Götzen-Iturbide.

Současná linie následnictvíEditovat

Linie následnictví mexického trůnu je následující: