Linie následnictví gruzínského trůnu

seznam na projektech Wikimedia

Pro následnictví gruzínského trůnu se jako systém určení následníka trůnu užívala kognátická (mužská) primogenitura. V gruzínském královském rodu Bagrationů však dlouhou dobu probíhá spor o to, kdo má právo být pretendentem trůnu. Na jedné straně stojí královská větev Bagration-Gruzinsky (přímí potomci posledních králů) reprezentovaná princem Nugzarem, na straně druhé pak primogeniturní knížecí linie Bagration-Muchransky reprezentovaná hlavou rodu princem Davidem. V roce 2009 ale došlo k částečnému a dočasnému usmíření a spojení prostřednictvím svatby prince Davida a princezny Anny, nejstarší dcery prince Nugzara. Páru se v roce 2011 narodil syn princ Jiří, který je tak universálním dědicem obou větví rodu.

Znak dynastie Bagration

Současná linie následnictvíEditovat

Linie následnictví dle větve Bagration-GruzínskyEditovat

 
Princ Nugzar Gruzínský

Zobrazená linie následnictví obsahuje obě soupeřící větve, které si nárokují trůn. Pořadí jednotlivých potenciálních následníků zobrazuje číslo v závorce před jménem (např. (12/1) Giorgi Bagration Bagrationi (*2011)), kde první (popř. jediné) číslo značí pořadí v královské posloupnosti a číslo za lomítkem značí pořadí v primogeniturní (rodové) posloupnosti. Hlavy obou soupeřících větví jsou zobrazeny tučně.

Jak je z rodokmenu vidět, současní příslušníci primogeniturní větve Bagration-Muchránský jsou nejen potomky předchozích gruzínských králů v mužské linii, ale také jsou v ženské linii potomci vůbec předposledního gruzínského krále Iraklije II. přes jeho dceru Tamaru, což posiluje nárok této nejstarší větve resp. hlavy rodu na gruzínský trůn (v tomto případě, ale stále za královskou linií).

Linie následnictví dle větve Bagration-MuchranskiEditovat

Zobrazená linie následnictví obsahuje obě soupeřící větve, které si nárokují trůn. Pořadí jednotlivých potenciálních následníků zobrazuje číslo v závorce před jménem (např. (12/1) Giorgi Bagration Bagrationi (*2011)), kde první (popř. jediné) číslo značí pořadí v královské posloupnosti a číslo za lomítkem značí pořadí v primogeniturní (rodové) posloupnosti. Hlavy obou soupeřících větví jsou zobrazeny tučně. Králové jednotné Gruzie jsou označení zlatou korunkou, naproti tomu králové kartlijští nebo kachetští jsou označení šedou korunkou.

Související článkyEditovat