Lesní kostely v Beskydech

„Lesní kostely“ v Beskydech jsou místa v beskydských lesích, kde se v době nejtvrdší protireformace (zejména v letech 16541709) shromažďovali evangelíci z Těšínska k tajným bohoslužbám.

Lesní kostel na svahu Wysokého u Javoří

V české i polské části Těšínska je do současnosti známa lokalizace 9 lesních kostelů. K nejznámějším patří lesní kostel na hoře Godula u Komorní Lhotky, kde byl v meziválečném období vystavěn toleranční památník.

LiteraturaEditovat

  • Leśne kościoły. Miejsca tajnych nabożeństw ewangelickich w Beskidzie Śląskim. Bielsko-Biała 2009. (publikace v polštině, češtině, němčině a angličtině)