Lernerův index

Lernerův index vyjadřuje sílu monopolu (L):

,

kde je cena a jsou mezní náklady.

Lernerův index může nabývat hodnot od 0 do 1, přičemž vyšší hodnoty značí vyšší sílu monopolu. Pokud L = 0, jedná se o dokonalou konkurenci (P = MC).

Pojmenován je po ekonomovi Abbovi P. Lernerovi.